Recenzje i historie o hotelach Austria

Historie turystyczne o Austria dodaj historię
Niesamowite piękno zimowej Bawarii
Teraz my sami, nie podejrzewają c tego, pojedziemy na jedną z najpię kniejszych podró ż y w Europie - do Bawarii! Rok temu miał em imprezę firmową w cudownym niemieckim mieś cie nad jeziorem Tegernsee.
 •  4 roku wstecz
Do Austrii od Bożego Narodzenia i nie tylko. Dzień 5. I znowu Wiedeń. Atrakcja piękna. Część 2
Dzień pierwszy. Wiedeń . Sprawiedliwy. Randki Dzień drugi. Przedmieś cia Wiednia i jeszcze kilka jarmarkó w. Czę ś ć.
 •  4 roku wstecz
Do Austrii na Boże Narodzenie i nie tylko. Dzień piąty. I znowu Wiedeń. Wprowadzenie do piękna. Część 1
Dzień pierwszy. Ż ył a. Targi. Wprowadzenie Dzień drugi. Okolice wiedeń skie i jeszcze kilka jarmarkó w. Czę ś ć.1 Drugi dzień .
 •  4 roku wstecz
Do Austrii na Boże Narodzenie i nie tylko. Dzień czwarty. Graz. I wreszcie pierwszy śnieg. Część 2
Dzień pierwszy. Ż ył a. Targi. Wprowadzenie Dzień drugi. Okolice wiedeń skie i jeszcze kilka jarmarkó w. Czę ś ć.1 Drugi dzień .
 •  4 roku wstecz
Do Austrii na Boże Narodzenie i nie tylko. Dzień czwarty. Graz. I wreszcie pierwszy śnieg. Część 1
Dzień pierwszy. Ż ył a. Targi. Wprowadzenie Dzień drugi. Okolice wiedeń skie i jeszcze kilka jarmarkó w. Czę ś ć.1 Drugi dzień .
 •  4 roku wstecz
Do Austrii na Boże Narodzenie i nie tylko. Dzień trzeci. Linz. Podróż pociągiem piętrowym. Część 2
Dzień pierwszy. Ż ył a. Targi. Wprowadzenie Dzień drugi. Okolice wiedeń skie i jeszcze kilka jarmarkó w. Czę ś ć.1 Drugi dzień .
 •  4 roku wstecz
Do Austrii na Boże Narodzenie i nie tylko. Dzień trzeci. Linz. Podróż pociągiem piętrowym. Część 1
Dzień pierwszy. Ż ył a. Targi. Wprowadzenie Dzień drugi. Okolice wiedeń skie i jeszcze kilka jarmarkó w. Czę ś ć.1 Drugi dzień .
 •  4 roku wstecz
Do Austrii na Boże Narodzenie i nie tylko. Drugi dzień. Okolice wiedeńskie i jeszcze kilka jarmarków. Część 2
Dzień pierwszy. Ż ył a. Targi. Wprowadzenie Dzień drugi. Okolice wiedeń skie i jeszcze kilka jarmarkó w. Czę ś ć.1 Dzień drugi.
 •  4 roku wstecz
Do Austrii od Bożego Narodzenia i nie tylko. Dzień drugi. Okolice Wiednia i jeszcze kilka jarmarków. Część 1
Dzień pierwszy. Ż ył a. Sprawiedliwy. Randki Dzień drugi. Przedmieś cia Wiednia i jeszcze kilka jarmarkó w Dziś mamy zaplanowaną podró ż , któ ra w pewnym stopniu stał a się powodem cał ej naszej podró ż...
 •  4 roku wstecz
Do Austrii na Boże Narodzenie i nie tylko. Pierwszy dzień. Żyła. Targi. Znajomy
Mó j dysonans poznawczy, któ ry powstał na tle tego, czego oczekiwano w snach i odbierał em w rzeczywistoś ci z mojej pierwszej przedś wią tecznej podró ż y, już opisane, a co waż niejsze, doś wiadczony.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »