na pewno wrócę

13 Wrzesień 2021 Czas podróży: z 11 Lipiec 2021 na 15 Lipiec 2021
Reputacja: +5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Byliś my w Stambule po raz pierwszy i bardzo nam się podobał o - stworzyliś my wł asną trasę bez wycieczek i naprawdę wczuliś my się w ducha miasta. Radzimy to zrobić wszystkim, bo tylko w ten sposó b zobaczysz prawdziwe miasto, poczujesz je, a to doś wiadczenie bę dzie jeszcze lepsze! Nawiasem mó wią c, teraz w telefonie jest wiele aplikacji z audioprzewodnikami dla prawie wszystkich krajó w ś wiata. To prawdziwe znalezisko dla turysty z ograniczonym budż etem, ponieważ za jedyne 5-7 euro moż na kupić.10-15 wycieczek audio i spacerować po mieś cie w spokoju!

Miasto zachwyca zabytkami, muzeami, ulicami, meczetami i oczywiś cie bogatą kulturą i historią .

Na pewno jeszcze wró cimy do Stambuł u, ponieważ nie da się zobaczyć miasta za jednym razem??? ?

Ponownie skontaktujemy się z agencją „Red Cat”, ponieważ podobał o nam się , ż e szybko wybrał a dla nas trasę , a co najważ niejsze, wzię li pod uwagę wszystkie niuanse, któ re komplikował y wybó r trasy. Bardzo dzię kuję za wspaniał e wakacje!! !

Przetłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara