Muzeum Boczne

Boczne Muzeum Sztuki Antycznej, Boczne Muzeum
Turcja, Strona
Ocena 9.0
10 Na podstawie 5 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 36.7692, 31.3908

Muzeum Boczne

Boczne Muzeum Sztuki Antycznej, Boczne Muzeum
Turcja, Strona
Side to największy obszar archeologiczny w Turcji. Do tej pory większość cennych znalezisk odkrytych na terenie tego miasta w różnych okresach znajduje się w Muzeum Miasta, które zawsze jest gotowe zaprezentować te niesamowite eksponaty turystom. Duża liczba eksponatów muzeum została znaleziona w latach 1947-1967 podczas wykopalisk tego starożytnego miasta pod kierownictwem Arifa Mufida Mansela.
Wyjątkową częścią kolekcji są dziecięce sarkofagi z wizerunkiem psa wyglądającego zza drzwi, uosabiającym zrozpaczoną matkę, motyle i jaskółki - symboliczne wizerunki niewinnych dusz dzieci. Tutaj można również zobaczyć wykonany z białego marmuru posąg Artemidy z brązu i głowę Apolla.
W pierwszej sali muzeum znajdują się płaskorzeźby zbrojowni z okresu hellenistycznego, ołtarz z okresu rzymskiego oraz zegar słoneczny. W drugiej sali wystawione są tułowia z okresu rzymskiego. W trzeciej sali znajdują się amfory, posągi, płaskorzeźby, napisy z okresu hellenistycznego, a w czwartej grobowce, posągi Atsena, Hermesa, Hijia, Apolla, Nike, portrety i torsy.
Do dziś zachowały się pozostałości amfiteatru na szesnaście tysięcy widzów, posąg cesarza Wespazjana, Świątynia Fortuny, agora, fontanna, łaźnie rzymskie (w których obecnie znajduje się muzeum archeologiczne), akwedukt i nekropolia zachowały się w Side.

OPINIE
Wszystkie recenzje (5)
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10
Od wrześ nia 2017 spę dzamy wakacje w Side. Mó j syn i ja zwiedziliś my staroż ytne miasto na wł asną rę kę , nie mogliś my przejś ć obok muzeum miejskiego. Wejś cie do muzeum dla jednej osoby kosztuje 10 lir tureckich. Muzeum Archeologiczne to bardzo ciekawe miejsce. To muzeum to obszerna kolekcja artefaktó w odkrytych podczas wykopalisk. Ta bogata ekspozycja jest pokazana w budynku dawnych ł aź ni (termy) z okresu rzymskiego.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10
Był em w Side tyle razy i nigdy nie poszedł em do tamtejszego muzeum. Wreszcie tam dotarł em! Muzeum zrobił o na mnie ogromne wraż enie, jestem bardzo zadowolona, ​ ​ ż e ​ ​ tam trafił am. Muzeum nie jest duż e, na terenie ł aź ni rzymskich (warunki). Na począ tku paź dziernika był o doś ć gorą co, w halach dział ał y klimatyzatory. Spektakl zachwyca od samego począ tku - wejś cie na mał y dziedziniec - z resztkami kolumn, pł askorzeź bami, dekoracją.
1 komentarz | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10
Podobał a mi się ekspozycja, podobał o mi się miejsce, był em pod wraż eniem i pozytywnym wraż eniem. Polecam zajrzeć tutaj, wejś cie jest niedrogie. Ciesz się co najmniej pó ł godziny.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 5
Eksponató w jest niewiele, muzeum „odpoczywa” w poró wnaniu z mnó stwem atrakcyjnych i ł adnych ruin i ruin. Nie polecam, lepiej po prostu wł ó czyć się po antycznej czę ś ci miasta.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 10 lat wstecz
Ocena 10
Wspaniał e miejsce! Ruiny zapierają mi dech w piersiach! Polecam wszystkim tutaj zachowany jest duch staroż ytnoś ci. Poł oż enie ruin jest takie, ż e nawet w poł udnie nie jest gorą co.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Strona Agory
Brak recenzji
Turcja, Strona
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
dystans: 0.1 km.
Na mapie
Strona amfiteatru
Ocena 9.5 - 6 opinii
Turcja, Strona
Architektura, Fabula
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Monumentalna fontanna Nymphaeum
Ocena 8.5 - 2 opinie
Turcja, Strona
Architektura, Fabula
dystans: 0.3 km.
Na mapie
Świątynia Apolla w Side
Ocena 9.0 - 6 opinii
Turcja, Strona
Architektura, Fabula
dystans: 0.7 km.
Na mapie
Boczne Centrum Informacji Turystycznej
Ocena 10.0 - 1 opinia
Turcja, Strona
Wypoczynek
dystans: 0.9 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań