Świątynia Apolla w Side

Świątynia Apolla w Side, Świątynia Apolla w Side
Turcja, Strona
Ocena 9.0
10 Na podstawie 6 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 36.7641, 31.3869

Świątynia Apolla w Side

Świątynia Apolla w Side, Świątynia Apolla w Side
Turcja, Strona
Świątynia Apolla w Side została zbudowana w II wieku naszej ery. ku czci boga Apolla został znacznie uszkodzony podczas trzęsienia ziemi w X wieku. Obecnie świątynia znajduje się pod ochroną rządu tureckiego i jest jedną z głównych atrakcji kurortu Side.
Świątynię zbudowano w stylu peryperskim, tj. miał kształt prostokątnego budynku, otoczonego z czterech stron kolumnadą w jednym rzędzie. Do dziś zachowało się tylko pięć nienaruszonych kolumn.
Obwód stylobatu, na którym znajdowała się kolumnada, ma wymiary 16x30 metrów. Z przodu iz tyłu po bokach świątyni znajdowało się 6 kolumn - po 11 kolumn każda. Każda kolumna osiągnęła 8,90 metra wysokości. Architraw na szczycie kolumn jest ozdobiony ornamentami roślinnymi i płaskorzeźbami głów Meduzy.

OPINIE
Wszystkie recenzje (6)
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10
Nie spiesz się - odwiedź ś wią tynię Apolla w Side)! Jest mał y, niewielka czę ś ć został a odrestaurowana, ale zdję cia są boskie)! Promienie sł oń ca tak prawidł owo padają na kolumny i pł yty. Dodatkowo w pobliż u znajduje się promenada z restauracjami i kawiarniami - jest gdzie zjeś ć .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10
Mó j syn i ja odwiedziliś my to miejsce na wł asną rę kę . Ś wią tynia znajduje się pod ochroną rzą du Republiki Turcji i jest jedną z gł ó wnych atrakcji miasta Side. Ś wią tynia Apolla w Side został a zbudowana w II wieku naszej ery. mi. na cześ ć boga Apolla. Został znacznie uszkodzony podczas trzę sienia ziemi w X wieku. Do dziś zachował o się tylko pię ć nienaruszonych kolumn.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 6
To kilka pię knych kolumn i kilka stosó w kamieni. W zasadzie są pię kne widoki, ż eby umó wić się na wspaniał ą sesję zdję ciową . Ale jako historyczne miejsce do odwiedzenia nie jest szczegó lnie interesują ce.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 8
Ruiny Kartaginy w Tunezji są wielokrotnie atrakcyjniejsze i ciekawsze – ot co. I tutaj wię kszoś ć „eksponató w” jest dla bezpieczeń stwa ogrodzona, co psuje obraz i nie pozwala cieszyć się historią. Nie jest to zbyt interesują ce, jeś li widział eś coś takiego i nie podobał y ci się balustrady.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 11 lat wstecz
Ocena 10
Doskonał e miejsce. Szkoda, ż e ​ ​ nie pojechaliś my tam o zachodzie sł oń ca. Wstę p jest bezpł atny, a okolica peł na jest sklepó w i restauracji.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 10 lat wstecz
Ocena 10
Miejsce z niesamowitą energią . Po raz pierwszy kolumny ś wią tyni widział em od strony morza. Miał am wraż enie, ż e przeprowadził am się.4000 lat temu i wypł ynę ł am statkiem ze staroż ytnej Grecji...nastę pnego dnia po poł udniu sami wyszliś my z hotelem z synem w boczne uliczki, pamią tki, sklepy z rzeczami i torbami. . . ale jak tylko dotarliś my do molo i skrę ciliś my w lewo. . zatrzymaliś my się w szoku.
3 komentarz | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Strona amfiteatru
Ocena 9.5 - 6 opinii
Turcja, Strona
Architektura, Fabula
dystans: 0.5 km.
Na mapie
Monumentalna fontanna Nymphaeum
Ocena 8.5 - 2 opinie
Turcja, Strona
Architektura, Fabula
dystans: 0.6 km.
Na mapie
Strona Agory
Brak recenzji
Turcja, Strona
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
dystans: 0.6 km.
Na mapie
Muzeum Boczne
Ocena 9.0 - 5 opinii
Turcja, Strona
Architektura, Fabula, Muzea
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0.7 km.
Na mapie
Boczne Centrum Informacji Turystycznej
Ocena 10.0 - 1 opinia
Turcja, Strona
Wypoczynek
dystans: 1.5 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań