Recenzje i historie o hotelach Malezja

Historie turystyczne o Malezja dodaj historię
Podróżowanie po Malezji. wyspa penang
Penang (lub Penang) Podró ż zaczyna się tutaj Obró ciwszy się o 180 stopni, nasza ł ó dź popł ynę ł a z peł ną prę dkoś cią w kierunku Malezji.
 •  6 lat wstecz
Jak samemu zorganizować wycieczkę po Malezji
Nasza trasa Dzień.1.                     17:00 Przyjazd do Kuala Lumpur. Za kilka godzin docieramy do hotelu w mieś cie. 20:00 - 01:00 Spacer po mieś cie wieczorem.
 •  6 lat wstecz
Malezja. Nasza najlepsza podróż na świecie!
Malezja. Nasza najlepsza na ś wieciewycieczka! Zimowy Stambuł Podró ż przez Malezję . Kuala Lumpur i Langkawi Tajska wyspa Koh Lipe Podró ż przez Malezję .
 •  6 lat wstecz
Podróżowanie po Malezji. Kuala Lumpur i Langkawi
Kuala Lumpur Podró ż zaczyna się tutaj Był to prezent od Turkish Airlines za zmianę czasu lotó w. Na ekranie widać był o, ż e lecimy już ponad dziesię ć godzin.
 •  6 lat wstecz
Kuala Lumpur, wyspa Penang latem zimą :))
od 3 do 7 stycznia odwiedził Kl, zielone, zadbane miasto z drapaczami chmur. Samochó d pts to za mał o jak na takie miasto : )) Rozrywka Kl: - Wieczorem na placu pod wież ami kolorowa, muzyczna fontanna.
 •  8 lat wstecz
Zakochaj się w Kuala Lumpur jednym okiem!
Kuala Lumpur, stolica Malezji, miasto, o któ rym marzył am! A teraz moje marzenie się speł nił o. Chociaż miał am tylko jeden dzień na to miasto, był am przekonana, ż e ​ ​ nawet w tak kró tkim czasie moż na wpaś ć po...
 •  10 lat wstecz
Ałmaty-Langkawi-Kuala Lumpur
Pierwsza czę ś ć : Air Astana. Pomiń , jeś li nie latasz z tą firmą . Air Astana zł amał a wszystkie plany awarią swojej deski, lot był opó ź niony, potem dł ugo siedzieli w samolocie, po czym zawró cili do Ał maty na g...
 •  10 lat wstecz
Malezja nie zawiodła!
W cią gu 3 tygodni odwiedziliś my Langkawi, Penang i Kuala Lumpur. Przebywał w takich hotelach jak Holiday Villa Beach Resort & Spa Langkawi, Holiday Villa Beach Resort & Spa Langkawi, Hard Rock Hotel Penang, PARKROYAL Penang Resort oraz Traders Hotel Kuala Lumpur.
 •  11 lat wstecz
wycieczka pełna przygód
Wycieczka przygodowa: Tajlandia - Malezja. Wstę p. Doż ywszy 53 lat i odwiedziwszy ponad 10 krajó w, zdecydowaliś my się zaplanować podró ż do Malezji cał kowicie na wł asną rę kę , bez uciekania się do touroperatoró w.
 •  11 lat wstecz
Strzeż się oszustów!
Moja ż ona i ja podró ż owaliś my do Azji Poł udniowo-Wschodniej - Chin (Pekin), Malezji (Kuala Lumpur), Kambodż y (Phnom Penh) i Tajlandii (Bangkok).
 •  12 lat wstecz
Pokaż więcej »