Recenzje i historie o hotelach Indonezja

Kuta (Bali)
Dżakarta (Jawa)
Dżakarta (Jawa)
Bedugul (Bali)
Lovina (Bali)
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Indonezja dodaj historię
Uzyskanie tajskiej wizy turystycznej w Dżakarcie
Przygotowują c wyjazd korzystaliś my z recenzji, niestety czę ś ć informacji okazał a się nieaktualna. Kró tko o moim doś wiadczeniu.
 •  5 lat wstecz
Wspaniałe wakacje na Bali
Chcę podzielić się wraż eniami z moich wakacji na Bali. Pojechaliś my z grupą , bo dla nas we dwoje jest nudno podró ż ować osobiś cie.
 •  6 lat wstecz
Wprowadzenie do Indonezji
Marzenie do odwiedzenia. Bali popadł o w obł ę d. Od sześ ciu miesię cy zastanawiam się , któ rzy z moich przyjació ł i towarzyszy potrafią dotrzymać towarzystwa.
 •  6 lat wstecz
Festiwal w Papui
Indonezja to kraj skł adają cy się z 1.000 duż ych i mał ych wysp rozsianych na wodach Oceanu Spokojnego i Indyjskiego. Ponad 9000 wysp jest nienazwanych, a tylko okoł o 1000 jest zamieszkanych.
 •  6 lat wstecz
Raj na ziemi - Wyspy Togean
Jeż eli jeszcze nie byliś cie w RAJU, mogę Wam powiedzieć jedno bardzo ciekawe miejsce, to niedaleko, tylko jakieś.13 tysię cy kilometró w od Ukrainy i zajmuje duż o czasu dostać się tam.
 •  6 lat wstecz
Niesamowita Jawa
Tak wię c, po przeczytaniu recenzji o Bali (niezbyt atrakcyjnej) i wę drowaniu po Internecie, podją ł em stanowczą decyzję , by drę czyć moich bliskich i udać się na Bali przez Jawę .
 •  8 lat wstecz
Doskonały przewodnik mówiący po angielsku na Bali?
W kwietniu 2014 roku mieliś my szczę ś cie odwiedzić cudowną wyspę Bali. O wszystkich pozytywnych aspektach tego wyjazdu moż na pisać od dawna - chciał abym podzielić się informacjami o wycieczkowej czę ś ci programu.
 •  9 lat wstecz
Sama Bali. Część 6. Ostatnia.
Poprzedniego wieczoru dł ugo siedział em na tarasie, sł uchają c rzeki i namię tnie ż ał ował em, ż e nadejdzie poranek i bę dziemy musieli wyjś ć .
 •  9 lat wstecz
Sama Bali. Część 5. Ubud.
Czę ś ć.1 http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101009.html Czę ś ć.2 http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101017.html Czę ś ć.3 http://blogs.
 •  9 lat wstecz
Sama Bali. Część 4
Czę ś ć.1 http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101009.html Czę ś ć.2 http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101017.html Czę ś ć.3 http://blogs.
 •  9 lat wstecz
Pokaż więcej »