Recenzje i historie o hotelach Indonezja

Kuta (Bali)
Dżakarta (Jawa)
Dżakarta (Jawa)
Bedugul (Bali)
Lovina (Bali)
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Indonezja dodaj historię
Wieczne lato, ale to nie wszystko. Część druga. Dotarliśmy tam.
Bali. Denpasar. Wylą dowaliś my o 22:20. Wó zek otrzymaliś my od razu, przy wyjś ciu z rę kawa, i pospieszyliś my do kontroli. Najpierw sprawdź ś wiadectwa szczepień .
 •  10 miesięcy wstecz
Wieczne lato, ale to nie wszystko. Część pierwsza. Do raju na sztafetach.
Być moż e ta czę ś ć powinna być umieszczona w dziale o Wę grzech lub z podział em na Wę gry i Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale ta historia jest znacznie szersza i dotyczy mojej „wojskowej” podró ż y na Bali, dlatego chcę zachować s...
 •  10 miesięcy wstecz
Wieczne lato, ale to nie wszystko. Część trzecia. Południe.
Bukit. Nie przygotował em się do tej podró ż y. Kazano mi się spakować i lecieć , a spraw organizacyjnych był o tak duż o, ż e nie miał am czasu na kwestie rozrywkowo-ruchowe i sam plan podró ż y.
 •  9 miesięcy wstecz
Uzyskanie tajskiej wizy turystycznej w Dżakarcie
Przygotowują c wyjazd korzystaliś my z recenzji, niestety czę ś ć informacji okazał a się nieaktualna. Kró tko o moim doś wiadczeniu.
 •  6 lat wstecz
Wspaniałe wakacje na Bali
Chcę podzielić się wraż eniami z moich wakacji na Bali. Pojechaliś my z grupą , bo dla nas we dwoje jest nudno podró ż ować osobiś cie.
 •  7 lat wstecz
Wprowadzenie do Indonezji
Marzenie do odwiedzenia. Bali popadł o w obł ę d. Od sześ ciu miesię cy zastanawiam się , któ rzy z moich przyjació ł i towarzyszy potrafią dotrzymać towarzystwa.
 •  7 lat wstecz
Festiwal w Papui
Indonezja to kraj skł adają cy się z 1.000 duż ych i mał ych wysp rozsianych na wodach Oceanu Spokojnego i Indyjskiego. Ponad 9000 wysp jest nienazwanych, a tylko okoł o 1000 jest zamieszkanych.
 •  7 lat wstecz
Raj na ziemi - Wyspy Togean
Jeż eli jeszcze nie byliś cie w RAJU, mogę Wam powiedzieć jedno bardzo ciekawe miejsce, to niedaleko, tylko jakieś.13 tysię cy kilometró w od Ukrainy i zajmuje duż o czasu dostać się tam.
 •  7 lat wstecz
Niesamowita Jawa
Tak wię c, po przeczytaniu recenzji o Bali (niezbyt atrakcyjnej) i wę drowaniu po Internecie, podją ł em stanowczą decyzję , by drę czyć moich bliskich i udać się na Bali przez Jawę .
 •  9 lat wstecz
Doskonały przewodnik mówiący po angielsku na Bali?
W kwietniu 2014 roku mieliś my szczę ś cie odwiedzić cudowną wyspę Bali. O wszystkich pozytywnych aspektach tego wyjazdu moż na pisać od dawna - chciał abym podzielić się informacjami o wycieczkowej czę ś ci programu.
 •  10 lat wstecz
Pokaż więcej »