Pegasus Apt 2*– Opinie

1
Ocena 8.010
na podstawie
1 opinie
hotel znajduje się 4 km. od centrum Limassol na piaszczysto-kamienistej plaży.Więcej →
аватар gjhf
 •  podróżował 20 lat wstecz
Ocena 8.0
Z pozoru hotel nie robi wraż enia - w Limassol jest doś ć dobrych i pię knych (na zewną trz) hoteli. Mimo to zostaliś my ciepł o przywitani w recepcji, wszystko został o wyjaś nione i udaliś my się do pokoju. W hotelu nie ma tragarzy, wię c wszyscy się cią gnę li. … Już ▾ Z pozoru hotel nie robi wraż enia - w Limassol jest doś ć dobrych i pię knych (na zewną trz) hoteli. Mimo to zostaliś my ciepł o przywitani w recepcji, wszystko został o wyjaś nione i udaliś my się do pokoju. W hotelu nie ma tragarzy, wię c wszyscy się cią gnę li. Na pię trze jest tylko 5 pokoi, wię c odpowiednie drzwi znalazł y się bardzo szybko. Ogó lnie hotel jest mał y: tylko 6 pię ter z 5 pokojami na każ dym.
Pokró tce opiszę nasz numer. Dwa pokoje: sypialnia i salon plus ł azienka oraz ogromny balkon z widokiem na morze. Wszystkie mają apartamenty z 1 sypialnią i widokiem na morze.
Sypialnia to wedł ug mnie standard: dwa ł ó ż ka, szafka nocna z radiem (nasze Autoradio się ł apie), stolik z lustrem dla kobiet, szafa.
Salon poł ą czony jest z kuchnią . Kuchnia w miarę normalna, jest mał a kuchenka elektryczna, czajnik, wszystkie sprzę ty (ł yż ki, widelce, szklanki itp. ), mał a lodó wka. W salonie znajdują się.2 ł ó ż ka, telewizor, stolik kawowy oraz szafa.
Wyjś cie na balkon był o z sypialni i salonu, na balkonie był stó ł i krzesł a. Klimatyzacja jest centralna, ale regulowana w każ dym pokoju, co jest bardzo wygodne. Dodatkowo w sypialni był dywan, aw salonie kafelki. Moż esz ró wnież dodać o energii elektrycznej. W wielu hotelach klucz jest wkł adany do specjalnego gniazdka przy wejś ciu i moż na korzystać ze wszystkich urzą dzeń elektrycznych, a zatem wychodzą c zabierasz go (klucz) ze sobą i prą d jest odcię ty. Dla hotelu to oszczę dnoś ć , dla urlopowicza to niedogodnoś ć . W Pegasusie wszystko jest w porzą dku. Klucz osobno, prą d osobno.
Ogó lnie liczba jest doś ć zgodna z dobrymi cypryjskimi 3*. To na pewno nie 4* i nie 5*, ale cał kiem wygodne i solidne. Aby uzupeł nić opis pokoju powiem, ż e sprzą tane są codziennie z wyją tkiem niedzieli.
Udaj się na teren hotelu. Muszę powiedzieć , ż e jest duż o zieleni, niektó re leż aki są w cieniu. W pobliż u basenó w (dla dorosł ych i dzieci) znajdują się leż aki. Wszystkie są bezpł atne. W pobliż u baru. Do morza 3 metry. Plaż a jest kamienista, ale po 5 metrach w morzu jest już piasek. Dla mił oś nikó w piasku wystarczy przejś ć zaledwie 10 metró w w lewo do plaż y są siedniego hotelu Applonia. Jest piasek. Nie trzeba zabierać leż aka, ponieważ po pierwsze należ y do hotelu, a po drugie jest bardzo blisko Pegaza. Kolejną dobrą rzeczą jest mał a liczba turystó w.
Zasię g baru znajdują cego się przy basenie jest niewielki, ale wystarczają cy. Moż na tam zaró wno pić , jak i jeś ć . Hotel posiada 2 bary: jeden przy basenie, drugi przy budynku. Dział ają jednak osobno. W cią gu dnia bar w obiekcie nie dział a, ale jeś li czegoś potrzebujesz, to w recepcji na pewno otrzymasz pomoc.
Ogó lnie personel hotelu zasł uguje na osobny rozdział . Ponieważ liczba liczb wynosi tylko 30, już nastę pnego dnia znają wszystkich z widzenia. Są też dwie rosyjskoję zyczne dziewczyny. Jedna z nich nazywa się Katarina (Katerina u nas) - przez cał e wakacje starał a się nam we wszystkim pomagać : sama uczył a się o wycieczkach, udzielał a informacji o sklepach, restauracjach i tak dalej. Reszta personelu jest ró wnież bardzo responsywna i bardzo przyjazna, co jest bardzo waż ne.
Jeś li chodzi o wyż ywienie w hotelu, to mogę powiedzieć tak: lepiej nie jadać ś niadania, bo skł ada się z niego: szklanka soku i kawa/herbata, kanapki i czasem jajka na twardo. Wszystko. Zjedliś my tam tylko lunch. Ceny są takie same jak w okolicznych restauracjach. Wiem, ż e z ogó lnej liczby wczasowiczó w tylko 2-3 rodziny jadł y ś niadanie.
Co do wszelkich drobiazgó w np. przejś ció wki do gniazdek to są w pokoju, jak nagle nie to wypoż yczą , w recepcji jest sejf, wedł ug mnie wszystko co potrzebne na wakacje jest w tym hotelu . Oczywiś cie nie jest to hotel 5* czy 4* gwiazdkowy, ale to jedno z nielicznych miejsc tuż nad brzegiem morza, gdzie moż na odpoczą ć za cał kiem rozsą dne pienią dze (mam na myś li ceny Cypru).
Polecam ten hotel rodzinom z 2 dzieci.
Co do placu zabaw - jest napisane bardzo gł oś no, jest kilka huś tawek i tyle. Ale chcę powiedzieć , ż e ogó lnie wakacje z dzieć mi na Cyprze są nieco gorsze niż na przykł ad w Turcji. Nawet najdroż szy hotel w Limassol (4 sezony) ma tylko 1 zjeż dż alnię , ai tak jest bardzo mał y. Cypr, moim zdaniem, jest bardziej nastawiony na spokojne, relaksują ce rodzinne wakacje, ale jeś li ktoś chce się dobrze bawić , to cał onocne dyskoteki odbywają się w pomieszczeniach, aby nie przeszkadzać innym.
Podsumowują c, Pegasus to cał kiem niezł y hotel rodzinny. Personel jest bardzo przyjazny i pomocny, zawsze gotowy do pomocy. Hotel ma wiele zalet, są jednak pewne wady, któ re jednak nie wpł ywają na jakoś ć wypoczynku. Przynajmniej nam się podobał o, a mam się z czym poró wnywać , wię c odpoczywał em nie tylko na Cyprze czy w Turcji.
Ten hotel nie ma muszki kelnerskiej (jak w 5*), ale ma cudowną przytulną atmosferę , pię kny ogromny balkon, na któ rym moż na usią ś ć wieczorem przy lampce wina i owocach schł odzonych w lodó wce i cieszyć się Widok morza.
Proszę nie traktuj mojej historii bardzo krytycznie, ponieważ jest to moja pierwsza recenzja z wakacji, a moim celem był o przede wszystkim przekazanie informacji o hotelu, a nie o wakacjach na Cyprze.


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Zamek Kolossi
Ocena 6.0
Cypr, Limassol
Architektura, Fabula

отель расположен в 4 км . от центра Лимассола на песчано-галечном пляже.

W hotelu

- ресторан,

- ресторан в саду,

- бар на пляже,

- коктейль-бар,

- открытый бассейн,

- автостоянка

Opis pokoi

- 6 однокомнатных номеров с боковым видом на море (45 м2 ),

- 18 двухкомнатных номеров с видом на море (65 м2 ),

- 6 трехкомнатных номеров с видом на море (90 м2 ),

W pokojach

- кондиционер,

- центральное отопление,

- спутниковое TV (с российским каналом),

- мини-холодильник,

- сейф (по запросу),

- мини-кухня,

- ванная комната,

- уборка номеров

- детский бассейн,

- няня (по запросу)

- TV салон,

- развлекательная программа.

FAQ