Recenzje i historie o hotelach Abchazja

Historie turystyczne o Abchazja dodaj historię
Baba Jaga za liniami wroga. Część 4
Rozpocznij tutaj >>> Pomimo tego, ż e wyjazd na wycieczkę był o 7, udał o nam się zjeś ć ś niadanie. Do straganu zapł aciliś my 200 rubli, reszta pienię dzy miał a być przekazana za granicę .
 •  4 roku wstecz
Wakacje w Alakhadzy (Pitsunda)
Mó j mą ż i ja, analizują c ceny wakacji w Abchazji, zwró ciliś my się do biura podró ż y. Bardzo mił a managerka odbierał a nam wycieczki na interesują ce nas terminy od 11.
 •  6 lat wstecz
Na górę Sukhum lub Funicular 2017, pozostałości dawnego luksusu.
W dawnych czasach sowieckich gó ra Sukhum, któ rą nazywali kolejką linową , był a punktem orientacyjnym, droga na gó rę zaczynał a się na dole kolumnadą , potem platformą z fontanną , schodami otoczonymi kwitną cymi rododendronami...
 •  6 lat wstecz
Pitsunda 2017 czyli niegościnny Apsny.
Mieszkań cy nazywają swoją Abchazję Apsny – krainą duszy. Z biegiem czasu wszystko się zmienia, a teraz wszystko jest kiepskie z duszą , jest zepsute.
 •  6 lat wstecz
Bardzo ładnie, tanio i smacznie!
Niespodziewanie był to tydzień odpoczynku. Budż et był ograniczony. Dlatego postanowiono udać się do Abchazji. Wykupiliś my cotygodniową wycieczkę do Hotelu Laguna w Gudaucie, a raczej hotelu na obrzeż ach miejscowoś ci Bambora.
 •  7 lat wstecz
Zabawne wakacje w Abchazji
Nareszcie nadszedł dł ugo wyczekiwany urlop. Stoją c samotnie o 23:00 w McDonald's i czekają c na autobus wycieczkowy Rumb. Trochę się spó ź nił , ale to nie osł abił o mojego ducha, po prostu był o mi trochę zimno.
 •  7 lat wstecz
Cudowne wakacje w Abchazji.
Cześ ć , chciał bym napisać recenzję naszych wspaniał ych wakacji w Abchazji! Dł ugo zastanawialiś my się , gdzie odpoczą ć tego lata, rozważ aliś my Turcję , Grecję itd.
 •  7 lat wstecz
Nowa samoobsługowa kawiarnia restauracyjna. Gdyby nie zwariowane dziewczyny, służące.
Nowa stoł ó wka w samoobsł ugowej kawiarni Sukhum 2016. Kawiarnia samoobsł ugowa Nowa stoł ó wka w Sukhum niedaleko Turbaza 2016 Wszystko uł oż one w cywilizowany sposó b, jedzenie przyzwoite, jest darmowe WI-FI, ceny doś ć demokratyczne, w ...
 •  7 lat wstecz
Abchazja to kraj marzeń
Był em w Abchazji dwa razy. Bardzo pię kny kraj. Przyroda jest bajeczna, morze czyste, gó rskie powietrze. Nawiasem mó wią c, wszę dzie jest czysto.
 •  7 lat wstecz
Śnieżna Gagra to katastrofa dla mieszkańców
Pojechaliś my na ś wię ta sylwestrowe z Noworosyjska na 3-dniową wycieczkę po Abchazji z biura podró ż y Edem. Zalety: - ś nieg w Abchazji w Gagrze w takiej iloś ci - rzadkoś ć , palmy, mandarynki, persymonki na ś niegu - niezapomniany ...
 •  8 lat wstecz
Pokaż więcej »