Solnechnyi 3*– Opinie

44
Ocena 8.010
na podstawie
44 opinii
№2 w ocenie hotelu Gagra
6.1 Numer
6.6 Usługa
6.8 Czystość
7.8 Odżywianie
6.8 Infrastruktura
Pensjonat „Solnechny” (dom wypoczynkowy) znajduje się w sosnowym lesie na malowniczym zboczu pasma Gagra, w małej wiosce Kholodnaya Rechka, 14 km na zachód od miasta Gagra. Oto skoncentrowane unikalne czynniki medyczne i poprawiające zdrowie, korzystne dla reszty dzieci i dorosłych. Letnie upały łagodzą prądy górskie i doliny, powietrze wypełnione jest fitoncydami zimozielonych roślin. Na terenie domu odpoczynku, porośniętego palmami i bukami, poniżej, między wysokimi klifami kanionu, płynie mała, ale bystra rzeka Bagerepsta. Różni się od sąsiednich górskich rzek krystalicznie czystą wodą, ponieważ wypływa z jaskini, a nie ze zboczy gór. W bezpośrednim sąsiedztwie Domu Opieki znajduje się zabytek historyczno-architektoniczny – słynna Dacza Stalina.Więcej →
аватар Antsiferk
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 6.0
Niedrogi pensjonat z czasó w sowieckich. Duż o schodó w na plaż ę przez przejś cie podziemne, któ re zawsze jest mokre. Jedzenie nie jest urozmaicone, jest mał o mię sa i owocó w, ale wszystko jest doś ć jadalne. Morze jest czyste, niedaleko granicy. … Już ▾ Niedrogi pensjonat z czasó w sowieckich. Duż o schodó w na plaż ę przez przejś cie podziemne, któ re zawsze jest mokre. Jedzenie nie jest urozmaicone, jest mał o mię sa i owocó w, ale wszystko jest doś ć jadalne. Morze jest czyste, niedaleko granicy.
аватар artmaks.info
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10.0
Jestem po prostu zachwycona Abchazją ! W pensjonacie „Solnechny” też bardzo mi się podobał o! Jest wszystko na wspaniał e wakacje: morze, przepię kna przyroda, mili ludzie, dobre i smaczne jedzenie oraz oczywiś cie ciekawe wycieczki. Dzię kuję wszystkim, któ rzy pracują w pensjonacie! Tutaj ludzie są cenieni i starają się , aby reszta pozostał a niezapomniana. … Już ▾ Jestem po prostu zachwycona Abchazją ! W pensjonacie „Solnechny” też bardzo mi się podobał o! Jest wszystko na wspaniał e wakacje: morze, przepię kna przyroda, mili ludzie, dobre i smaczne jedzenie oraz oczywiś cie ciekawe wycieczki. Dzię kuję wszystkim, któ rzy pracują w pensjonacie! Tutaj ludzie są cenieni i starają się , aby reszta pozostał a niezapomniana.
аватар
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
Wyjazd planował em od dawna, ale pienię dzy na zagraniczne kurorty zawsze brakował o. Na radzie rodzinnej postanowiliś my pojechać do Abchazji, ponieważ jest ona niedaleko, a wszyscy przyjaciele, któ rzy odwiedzili Abchazję , mó wili bardzo pochlebnie. Zamieszkał w pensjonacie „Solnechny”. … Już ▾ Wyjazd planował em od dawna, ale pienię dzy na zagraniczne kurorty zawsze brakował o. Na radzie rodzinnej postanowiliś my pojechać do Abchazji, ponieważ jest ona niedaleko, a wszyscy przyjaciele, któ rzy odwiedzili Abchazję , mó wili bardzo pochlebnie. Zamieszkał w pensjonacie „Solnechny”. Mimo stosunkowo niskiej ceny spę dziliś my niezapomniane wakacje. Moja ż ona i dzieci lubił y wycieczki i przyrodę , a ja podobał mi się spokojny i wyważ ony styl ż ycia oraz wysokiej jakoś ci jedzenie w formie bufetu. Zgodziliś my się co do jednego - ludzie tutaj są najbardziej ż yczliwi i przyjaź ni.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
Spę dził em bardzo jasne i niezapomniane wakacje w Abchazji. Mieszkał em w pensjonacie „Solnechny”. Pod wzglę dem stosunku ceny do jakoś ci to mó j najlepszy pobyt. Pensjonat posiada wszelkie warunki do komfortowego pobytu: komfortowe apartamenty, posił ki w formie bufetu, uprzejmy personel. … Już ▾ Spę dził em bardzo jasne i niezapomniane wakacje w Abchazji. Mieszkał em w pensjonacie „Solnechny”. Pod wzglę dem stosunku ceny do jakoś ci to mó j najlepszy pobyt. Pensjonat posiada wszelkie warunki do komfortowego pobytu: komfortowe apartamenty, posił ki w formie bufetu, uprzejmy personel. Ale przede wszystkim podobał y mi się wycieczki i niesamowita przyroda Abchazji.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
Abchazja zatopił a się w mojej duszy! Nawet nie myś lał em, ż e Abchazja jest taka pię kna. Ludzie są bardzo przyjaź ni. Odpoczywał w pensjonacie "Solnechny". Warunki są po prostu doskonał e: bufet, przytulny pokó j, ekscytują ce wycieczki i bardzo uprzejmy personel. … Już ▾ Abchazja zatopił a się w mojej duszy! Nawet nie myś lał em, ż e Abchazja jest taka pię kna. Ludzie są bardzo przyjaź ni. Odpoczywał w pensjonacie "Solnechny". Warunki są po prostu doskonał e: bufet, przytulny pokó j, ekscytują ce wycieczki i bardzo uprzejmy personel. Planuję wró cić tu w przyszł ym roku. Pod wzglę dem stosunku ceny do jakoś ci to mó j najlepszy pobyt.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
W pensjonacie "Solnechny" moja rodzina i ja co roku odpoczywamy. Mamy niewielki budż et na wakacje, ale na przyzwoite wakacje to w zupeł noś ci wystarczają ce. Najważ niejsze, ż e wszyscy czł onkowie rodziny to lubią . Abchazja ma po prostu niesamowitą przyrodę , a miejscowi są najmilsi i najbardziej goś cinni. … Już ▾ W pensjonacie "Solnechny" moja rodzina i ja co roku odpoczywamy. Mamy niewielki budż et na wakacje, ale na przyzwoite wakacje to w zupeł noś ci wystarczają ce. Najważ niejsze, ż e wszyscy czł onkowie rodziny to lubią . Abchazja ma po prostu niesamowitą przyrodę , a miejscowi są najmilsi i najbardziej goś cinni. Warunki w pensjonacie są przyzwoite. W pokojach wszystko tak jak powinno: klimatyzacja, TV, ł azienka i przyjemny postó j. Zawsze czysto. Jedzenie jest dobrej jakoś ci i moż esz jeś ć do syta.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
Jeś li mó wimy o reszcie w pensjonacie „Solnechny”, to nie ma nic do odnotowania poza pozytywami. Zaraz po przyjeź dzie zauważ ył em ż yczliwoś ć personelu. Aportament choć nie luksusowy, ale za swoją cenę jest wię cej niż dobry. Ogó lnie zakochał em się w Abchazji! Natura jest po prostu wyją tkowa, a wycieczki naprawdę ciekawe. … Już ▾ Jeś li mó wimy o reszcie w pensjonacie „Solnechny”, to nie ma nic do odnotowania poza pozytywami. Zaraz po przyjeź dzie zauważ ył em ż yczliwoś ć personelu. Aportament choć nie luksusowy, ale za swoją cenę jest wię cej niż dobry. Ogó lnie zakochał em się w Abchazji! Natura jest po prostu wyją tkowa, a wycieczki naprawdę ciekawe. Czyste powietrze i pozytywne nastawienie ludzi wykonują swoją pracę i wró cili do domu wypoczę ci i peł ni energii.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
W pensjonacie „Solnechny” odpoczywaliś my z có rką . Reszta był a spokojna, ale był o wiele ciekawych momentó w. Moja có rka i ja bardzo podobał a nam się przyroda Abchazji i ludzie, któ rzy tu mieszkają . Wszyscy są mili i bardzo przyjaź ni. … Już ▾ W pensjonacie „Solnechny” odpoczywaliś my z có rką . Reszta był a spokojna, ale był o wiele ciekawych momentó w. Moja có rka i ja bardzo podobał a nam się przyroda Abchazji i ludzie, któ rzy tu mieszkają . Wszyscy są mili i bardzo przyjaź ni. Po raz pierwszy podczas trasy nie pró bował em spać , bo był o naprawdę ciekawie. Có ż , nie moż na powiedzieć o jedzeniu na podstawie bufetu. Jedzenie bardzo smaczne i urozmaicone. Przytył em 6 kilogramó w, teraz muszę iś ć na sił ownię .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар KlinPoL
 •  podróżował 6 lat wstecz
Za oknem wiosna, a ja już myś lę o powrocie do Abchazji. Odpoczywał am z mę ż em w zeszł ym roku we wrześ niu, postanowił am zostać w "sł onecznie". Bardzo mi się wszystko podobał o, obsł uga znakomita, pogodni, mili ludzie; pokoje są proste, ale co najważ niejsze przytulne i czyste, wszystkie udogodnienia są dostę pne, nie gorą ce; jedzenie jest dobre i urozmaicone. … Już ▾ Za oknem wiosna, a ja już myś lę o powrocie do Abchazji.
Odpoczywał am z mę ż em w zeszł ym roku we wrześ niu, postanowił am zostać w "sł onecznie". Bardzo mi się wszystko podobał o, obsł uga znakomita, pogodni, mili ludzie; pokoje są proste, ale co najważ niejsze przytulne i czyste, wszystkie udogodnienia są dostę pne, nie gorą ce; jedzenie jest dobre i urozmaicone. Co najważ niejsze plaż a jest bardzo blisko, cena nie jest zbyt wysoka. Wspaniał e gó ry, przyroda, powietrze! ! ! Odpoczniemy tym razem w maju, chcemy dla odmiany sprobowac dzikusa w namiotach, ale za kilka dni wró cimy do hotelu)))
аватар
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
W zeszł ym roku pojechaliś my z ż oną na wakacje do pensjonatu Solnechny. Szczerze, wcale nie ż ał owali, nie gorzej niż za granicą . Po prostu doskonał e i nowoczesne pokoje, zapewniają komfortowy pobyt. A przede wszystkim był am zadowolona z bufetu, jest to wygodne. … Już ▾ W zeszł ym roku pojechaliś my z ż oną na wakacje do pensjonatu Solnechny. Szczerze, wcale nie ż ał owali, nie gorzej niż za granicą . Po prostu doskonał e i nowoczesne pokoje, zapewniają komfortowy pobyt. A przede wszystkim był am zadowolona z bufetu, jest to wygodne. Teraz, jeś li odpoczniesz, to tylko do Abchazji, nie są dził em, ż e tam jest tak pię knie i spokojnie.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
Pokaż więcej »


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Wąwóz Zhoekvar
Ocena 6.0
Abchazja, Gagra
Natura, Wypoczynek
Kolumnada w Gagra
Abchazja, Gagra
Pomniki i pomniki, Ulica, miejsce, punkty widokowe

Pensjonat „Solnechny” (dom wypoczynkowy) znajduje się w sosnowym lesie na malowniczym zboczu pasma Gagra, w małej wiosce Kholodnaya Rechka, 14 km na zachód od miasta Gagra.

Oto skoncentrowane unikalne czynniki medyczne i poprawiające zdrowie, korzystne dla reszty dzieci i dorosłych. Letnie upały łagodzą prądy górskie i doliny, powietrze wypełnione jest fitoncydami zimozielonych roślin. Na terenie domu odpoczynku, porośniętego palmami i bukami, poniżej, między wysokimi klifami kanionu, płynie mała, ale bystra rzeka Bagerepsta. Różni się od sąsiednich górskich rzek krystalicznie czystą wodą, ponieważ wypływa z jaskini, a nie ze zboczy gór. W bezpośrednim sąsiedztwie Domu Opieki znajduje się zabytek historyczno-architektoniczny – słynna Dacza Stalina.

Opis plaży Na plażę można zjechać windą lub przejść 300 metrów ścieżkami parku.
W hotelu

bar, bilard, grill, 3 kawiarnie na plaży, dyskoteka, parkiet taneczny na świeżym powietrzu, sklepy przemysłowe i spożywcze, targ owocowy, masaże, fizjoterapia, wypożyczalnia telewizorów, sala gier, przechowalnia bagażu, komunikacja międzynarodowa, boiska sportowe: zewnętrzne kort tenisowy, siłownia, tenis stołowy.

Opis pokoi

dwunastopiętrowy budynek przeznaczony jest na 450 miejsc i zbudowany jest w kształcie otwartej księgi. System blokowy, w bloku znajdują się dwa oddzielne pokoje 2-osobowe i udogodnienia w bloku (lodówka, oddzielny prysznic i toaleta).

Wszystkie pokoje w hotelu Solnechny Holiday House oferują wspaniałe widoki na morze i tętniącą życiem górską scenerię.

W pokojach

dwa łóżka, dwie szafki nocne, stolik, krzesła, szafy wnękowe, tapety na ścianach, linoleum/parkiet na podłodze, dywaniki nocne, zasłony i tiul w oknach. Telewizor w holu.

FAQ