Hotel jest piękny?

Pisemny: 24 wrzesień 2018
Czas podróży: 4 wrzesień 2018
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Hotel jest wspaniał y. Nie ma ż adnych skarg na Wi-Fi. Szybkoś ć jest cudowna - mó j mą ż i ja mamy dwa komputery i nikt nie ucierpiał . Gospodarze są bardzo mili i wraż liwi. Pokó j jest czysty i wygodny. Wiosną był o nam zimno - a w pokoju zawsze jest ciepł o. Nigdy nie miał em problemu z wodą . A ciś nienie jest dobre i gorą ce - po prostu pali. Ale co najważ niejsze, ludzie przyjeż dż ają tu, aby napić się leczniczej wody, odetchną ć ś wież ym powietrzem i odpoczą ć od zgieł ku miasta. Ceny wakacji w tym niebiań skim miejscu są po prostu bardzo minimalne (dla odmiany nie bą dź cie leniwi i udajcie się do sanatorium Kryshtalevo Dzherelo po cennik). Nie ma potrzeby oczerniać hotelu i mó wić zł ych rzeczy, któ re są cał kowicie bezpodstawne.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał