Świąteczny Ekspres w Kijowie!

08 Styczeń 2022 Czas podróży: z 08 Styczeń 2022 na 09 Styczeń 2022
Reputacja: +6554.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Dziś o 13:28 po raz pierwszy w ż yciu zobaczyliś my odjazd prawdziwego parowozu! Mieliś my już pró by wsiadania do parowozó w w kilku krajach, ale nie pasował y one ani pod wzglę dem dat, ani na trasie. Jestem przyzwyczajony do opisywania efektu „wow” niektó rych dziwacznych podró ż y, ale dzisiaj Christmas Express osią gną ł ten efekt na maksa. Wysoce zalecane!

Jutro, 1.09. 2022 o 13:28(data jest już w przeszł oś ci) odjedzie ró wnież z peronu nr 1 na stacji Kijó w-Pasaż er. Moż esz w peł ni cieszyć się jego odjazdem z drugiego peronu za darmo (tak jak my) lub moż esz nim przejechać za niewielką opł atą , kupują c bilety na stronie kolejowej na trasie przeł ę cz Kijó w - Demeevskaya (ale bilety już się skoń czył y, chyba ż e nagle dodać kolejny samochó d ). Ale osobiś cie uważ amy, ż e najbardziej spektakularną rzeczą nie jest jazda, ale patrzenie na odjazd z boku, aby zobaczyć cał ą wielkoś ć i moc : )

--------------------------------

Film ze spojlerem odjazdu pocią gu:

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Uwagi (8) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara