Bułgaria umie zaskoczyć

15 Czerwiec 2021 Czas podróży: z 06 Czerwiec 2021 na 13 Czerwiec 2021
Reputacja: +5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Wyjeż dż ają c w nowe miejsce, wcią ż przekonuję się , ż e każ dy kraj jest na swó j sposó b pię kny, ciekawy i wyją tkowy. Nigdy wcześ niej, nie wiem dlaczego, nie brał a pod uwagę Blogarii do rekreacji. ?????? ? ? Ale ten kraj wie, jak zaimponować ! Ze swoją naturą , stylem ż ycia, kulturą pachnie ró ż ami i starzeje się jak najsmaczniejsze wino. Ludzie przyjeż dż ają tu nie tylko za granicą . Jest tu coś do zobaczenia! Krę te, wą skie uliczki nadmorskich miejscowoś ci, staroż ytne ś wią tynie, ciekawa historia owiana legendami. Oryginalna kultura i pyszna kuchnia. Jestem pewna, ż e ​ ​ każ dy z Was znajdzie tu coś dla siebie. To ś wię to jest odpowiednie dla rodzin, dla mł odych ludzi i po prostu na ucieczkę na weekend lub ś wię towanie jakiegoś wydarzenia. Odwiedziliś my trzy regiony i nie są one takie same, majestatyczne i wypeł nione ś piewem ptakó w #elinity #sunnyshore i #nesebar są bardziej dla mł odzież y i wakacji budż etowych, jest wiele obozó w dla dzieci. #zł ote piaski to bardzo zielona okolica i bardziej szanowane wakacje Za zorganizowanie wycieczki dzię kuję @tour_voyage_tour, jej liderce @elenafediuk_, któ ra towarzyszył a nam i był a w stał ym kontakcie z turystami z cał ego ś wiata, rozwią zują c ich pytania na jej poziomie. touroperatorowi @kompas i gospodarzom hoteli @ royalcastal @mpmhotels @hotelargishtpartez moż esz bezpiecznie zaufać im podczas wakacji.

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara