Hotel zasługuje na 4 gwiazdki.

Pisemny: 16 może 2023
Czas podróży: 3 — 10 czerwiec 2019
Ocena hotelu:
9.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 9.0
Usługa: 8.0
Czystość: 8.0
Odżywianie: 8.0
Infrastruktura: 9.0
Pozdrawiamy wszystkich mił oś nikó w wypoczynku w Turcji.!!!! ! Uwielbiamy tu spę dzać wakacje. Sió dme wakacje w Turcji spę dziliś my w hotelu Sunshine 4* w Alanyi. w 2019 - Sł oń ce i wypoczynek był y w peł ni zaspokojone - sprzą tanie był o codziennie, zmiana poś cieli i rę cznikó w co drugi dzień , zapasy mydł a są zawsze normalne, woda pitna w pokoju jest codziennie uzupeł niana.
Jedzenie jest doskonał e - kilka rodzajó w mię s, ciasta, ciasta owocowe. Leż aki cał e piwo hfatalo na plaż y zimne i smaczne nierozcień czone. Pokoje są duż e, az balkonu rano widać gó ry we mgle, wieczorem dyskotekę i zawody.
Duż ym plusem jest to, ż e morze jest bardzo blisko a kolory są turkusowe!!!

Niedawno nasze biuro podró ż y zadzwonił o do kierownika tego hotelu i byliś my mile zaskoczeni, ż e hotel został odnowiony w 2023 roku. hotel bę dzie miał nowego szefa kuchni, a menu bę dzie na topie! Teraz w pokojach są nowe i nowoczesne telewizory nowy barek na plaż y nowy sprzę t plaż owy. blask i pię kno dookoł a.
W czerwcu ponownie wybraliś my zaktualizowany Sanshine 4* / najczystsze morze w odległ oś ci spaceru. ogromny czysty basen, codzienna rozrywka i pyszne tureckie jedzenie.
Dobry stosunek jakoś ci do ceny! Polecamy hotel wszystkim mił oś nikom czystego tureckiego morza!
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał