Świetny hotel, wspaniały widok z okna na malowniczą, zapierającą dech w piersiach zatokę i żółwią wyspę?

Pisemny: 27 luty 2022
Czas podróży: 19 — 26 luty 2022
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; W przypadku podróży służbowych; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
7.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 2.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 9.0
Infrastruktura: 4.0
Wszystko w porzą dku, nawet to, ż e w pokoju nie ma Wi-fi to duż y plus, w przeciwnym razie dzieci bę dą siedzieć w Internecie bez koń ca, muszą odpoczą ć od gadż etó w, szczegó lny nacisk poł oż ę na strefę spa, hammam to coś , profesjonalny zespó ł , zaczynają c od administratoró w Nigara i Viti, koń czą c na sprzą taczu Nigara, a specjalne podzię kowania dla Memo (Mehmet Efendi), profesjonalisty w swojej dziedzinie, masaż ysty od Boga, od razu odkrył problem z plecami , w 5 sesjach miał am już inną postawę , magiczna energia, zniknę ł y bó le gł owy, w Moskwie cał y czas na ś rodkach przeciwbó lowych, któ re nie pomagają , a po masaż u zniknę ł y dzię ki cał emu personelowi! Wró cę tam wiele razy!
Przetłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Zobacz oryginał

Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
аватар