Dobre wakacje

Pisemny: 19 wrzesień 2022
Czas podróży: 19 wrzesień — 19 październik 2022
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
7.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 8.0
Czystość: 8.0
Odżywianie: 8.0
Infrastruktura: 8.0
Drodzy wszyscy! Na począ tek ten hotel został wybrany, ponieważ był na pierwszej linii i odpowiadał a nam cena, a takż e dlatego, ż e w 2019 roku odpoczywaliś my w innym hotelu tej sieci (Justiniano Club Park Conti) i nam się podobał o. Przyjechaliś my do hotelu z przyjació ł mi (chwalą c ich wakacje w Turcji)
Do hotelu przyjechaliś my wcześ nie rano, o godzinie 17.00 (zameldowaliś my się , zał oż yliś my od razu bransoletki), ale ponieważ zameldowanie był o już o 14.00, musieliś my czekać . Chociaż był o wystarczają co duż o czasu na spacer po hotelu.
Terytorium hotelu jest duż e, pię kne, zadbane.
Jedzenie jest cał kiem przyzwoite, nigdy nie jest gł odne.

To, co mi się bardzo nie podobał o, to to, ż e osiedlili się nie o 14.00 zgodnie z obietnicą , ale bliż ej 15.00. A ponieważ byliś my bardzo zmę czeni, zdrzemnę liś my się na kanapach przy recepcji.
Przy zakupie voucheró w powiedziano nam, ż e skoro już drugi raz odpoczywamy w tej sieci hotelowej, otrzymamy od hotelu komplement, niestety nie czekaliś my. Ale bez wzglę du na wszystko, nie zepsuł o nam to wakacji : )
Ś wietnie wypoczę liś my.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał