Podobał mi się hotel?

Pisemny: 28 czerwiec 2021
Czas podróży: 23 — 30 czerwiec 2021
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; W przypadku podróży służbowych; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Był am z rodziną w Annabella Diamond Hotel, bardzo mi się podobał o, wszystko na najwyż szym poziomie. Bą dź w Egipcie, a jest wiele rzeczy do poró wnania. W Egipcie nie ma animatoró w, prawdopodobnie są , ale nie ma ich w hotelach, w któ rych był am. Jedzenie był o bardzo smaczne, codziennie coś innego. Bardzo dobrzy pracownicy, wszyscy dobrzy i bezkonfliktowi. Animatorzy… Są czymś niesamowitym, modne jest znaleź ć z nimi wspó lny ję zyk w jeden wieczó r. Codziennie inny program. Olya jest animatorką , tań czy bardzo pię kny taniec brzucha. Jest pię kna, pewnie dlatego, ż e z nią wię cej rozmawiał am, choć bym tego nie powiedział a. Jestem bardzo energiczną osobą i znalazł am wspó lny ję zyk ze wszystkimi. DJ wykonał najlepsze piosenki, zwł aszcza podczas dyskoteki. Jeś li nie odwiedzisz tego hotelu, bę dzie ci bardzo przykro.
Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał