Royal Paradise 3*– Opinie

4
Ocena 8.010
na podstawie
4 opinii
8.0 Numer
8.5 Usługa
8.0 Czystość
8.3 Odżywianie
8.8 Infrastruktura
Hotel posiada dwa budynki Paradise Wing i nowy budynek Royal Wing, łącznie 350 pokoi. Z 25 piętrami, Paradise Wing jest najwyższym hotelem w Patong. Hotel położony jest w samym sercu rozrywkowej zatoki Patong. Z chińskiej restauracji, znajdującej się na ostatnim piętrze budynku, otwiera się oszałamiająca panorama zatoki. W pobliżu hotelu znajduje się targ owocowy i wiele restauracji rybnych. Na ekonomiczne wakacje.Więcej →
аватар 9038047729
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10.0
Wysł ano o godzinie 14:00. Pokoje nie są nowe, ale wszystko jest bardzo dobre. Mydlane rylnye to wszystko dział a. Jest balkon, co nie jest bez znaczenia. Ś niadania na rzeź )) Jak obiady. Basen jest pię kny i cał y zielony. Kelnerzy prawie biegają . Do morza 7-10 minut w spokojnym tempie. … Już ▾ Wysł ano o godzinie 14:00. Pokoje nie są nowe, ale wszystko jest bardzo dobre. Mydlane rylnye to wszystko dział a. Jest balkon, co nie jest bez znaczenia. Ś niadania na rzeź )) Jak obiady. Basen jest pię kny i cał y zielony. Kelnerzy prawie biegają . Do morza 7-10 minut w spokojnym tempie. W pobliż u wiele aptek, kawiarni, sklepó w. Trzy minuty do Bangla Road. Wiele gabinetó w masaż u. Kró tko mó wią c, hotel znajduje się w bardzo dogodnej lokalizacji.
аватар s5001
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 8.0
Mieszkaliś my w tym hotelu od 26 kwietnia do 5 maja 2013 roku. Hotel okazał się bardzo przyzwoity. Skł ada się ze starego budynku (wysokoś ciowego) i nowego (niskiego). Pomię dzy budynkami znajdują się dwa baseny na dwó ch poziomach. Wokó ł basenu zawsze są bezpł atne leż aki, a w samym basenie jest otwarty drą ż ek. … Już ▾ Mieszkaliś my w tym hotelu od 26 kwietnia do 5 maja 2013 roku. Hotel okazał się bardzo przyzwoity. Skł ada się ze starego budynku (wysokoś ciowego) i nowego (niskiego). Pomię dzy budynkami znajdują się dwa baseny na dwó ch poziomach. Wokó ł basenu zawsze są bezpł atne leż aki, a w samym basenie jest otwarty drą ż ek. Oficjalnie basen jest zamykany o 19-30, ale pł ywał eś w nocy, nikt nam nic nie powiedział . Ś niadania wprawdzie monotonne, ale wybó r dań dobry, wię c gł odni nie bę dziecie. Pokoje sprzą tane są codziennie, jest jeden rosyjskoję zyczny kanał telewizyjny Phuket, co jest doś ć interesują ce. Z balkonu pokoju roztacza się wspaniał y widok na Patong. Mieszkaliś my na 9. pię trze. Moż na był o zobaczyć morze i gó ry. Na drugim pię trze jest darmowe wi-fi, prę dkoś ć jest cał kiem przyzwoita.
Lokalizacja hotelu jest bardzo dobra, wszystko jest w zasię gu spaceru. Spacer do morza nie dł uż ej niż.10 minut. Do drogi Bangla - 5 minut, Jungleceylon jest ró wnież w pobliż u. W okolicy znajduje się wiele kawiarni, salonó w masaż u i innych rozrywek. Pomimo tego, ż e obok hotelu znajduje się gejowska ulica, a wieczorami gł oś no grał a tam muzyka, gdy balkon jest zamknię ty, jest to zupeł nie niesł yszalne.
Ogó lnie rzecz biorą c, moim zdaniem ten hotel jest odpowiedni dla każ dego rodzaju turystó w. Pod wzglę dem stosunku ceny do jakoś ci - idealny.
сад перед бассейном бассейн вид из окна бассейн вид на море вид спереди улица, ведущая к отелю вид сбоку
аватар bmp83
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 7.0
Normalny 25-pię trowy hotel. Dobra lokalizacja w stosunku do centrum handlowego Jung Ceylon, stosunkowo niedrogie kawiarnie z owocami morza (po drugiej stronie ulicy), kantory, Bangal Road. Dziesię ć minut spacerem do plaż y. Dobry widok panoramiczny z okna. Balkony koń cowych pokoi (z tył u hotelu) są wię ksze niż zwykł e pokoje. … Już ▾ Normalny 25-pię trowy hotel. Dobra lokalizacja w stosunku do centrum handlowego Jung Ceylon, stosunkowo niedrogie kawiarnie z owocami morza (po drugiej stronie ulicy), kantory, Bangal Road. Dziesię ć minut spacerem do plaż y. Dobry widok panoramiczny z okna. Balkony koń cowych pokoi (z tył u hotelu) są wię ksze niż zwykł e pokoje. Jednak na balkonach koń cowych pokoi wiatr jest silniejszy niż na zwykł ych, a przy silnym wietrze sł ychać jego wycie i stukot kieliszkó w. W koń cowych pokojach dwie ś ciany pokoju są cał kowicie przeszklone, co zapewnia panoramiczny widok na Patong. Pokoje hotelowe są stosunkowo duż e, podł oga przyjemnie wył oż ona parkietem, ś ciany pomalowane, meble nie nowe, ale też nie stare, brak gó rnego oś wietlenia. lampa podł ogowa, dwie lampki nocne, lampka na stole, oś wietlenie na korytarzu, oś wietlenie w mini-barku, oś wietlenie w szafie. W pokoju znajduje się bezpł atny minisejf, akcesoria do herbaty, parasol. Woda (2 butelki), 2 torebki herbaty i kawy ze ś mietanką , szampon, pł yn do ką pieli, balsam do ciał a, czepki, maszynki do golenia, szczoteczki do zę bó w z pastą uzupeł niane są codziennie. Jest mał a lodó wka, któ ra jest zaopatrzona w napoje z minibaru (+ mapa Phuket za 200 bahtó w! ! ! I prezerwatywy za 100 bahtó w: ), o któ rą moż na poprosić ("nie ma minibaru": ). ś niadanie od 6 rano do 10 rano moż na zjeś ć . osobno kucharz przygotowuje jajecznicę , jajecznicę , gotuje jajka. Wś ró d dań mię snych znalazł y się mini kieł baski wieprzowe, kurczak, szynka, dania kuchni indyjskiej (na ostro), ró ż ne rodzaje ryż u (gotowany na parze, smaż ony z jajkiem, z kawał kami ryby i kalmarami itp. ). Owoce sezonu - ananasy, arbuz, papaja, melon, soki - pomarań czowy (bardzo sł odki), jabł kowy, ananasowy - normalne. ciasta, dż emy. Ogó lnie moż na zjeś ć pysznie. Wieczorem od 18 do 21 za 299 bahtó w za osobę oferowana jest kolacja w formie bufetu (normalny wybó r dań , nawet buł ki), ale napoje są za opł atą . Obsł uga w hotelu jest normalna, obsł uga jest przyjazna, witają się jak najwię cej po angielsku („gad moning” powiedział a kiedyś pokojó wka : ). Osiedlili się w dniu przyjazdu (przybyli o 11 rano), choć o 14.00 (jak napisano w ich regulaminie), pokó j nie był jeszcze gotowy, chociaż mieliś my nadzieję , ż e od razu się osiedlą , hotel jest duż y. Rę czniki plaż owe zabiera się przy basenie na umó wioną wizytę i zgodnie z ich zasadami należ y je zwró cić jeszcze tego samego dnia (co jest bardzo ucią ż liwe), o czym informuje pracownik. Czę sto oddawaliś my rę czniki z dwudniowym opó ź nieniem, rozmawialiś my o tym z kolekcjonerem rę cznikó w i pomimo okropnych historii przewodnika hotelowego Tajowie nie uznali naszych rę cznikó w za stracone i nie potrą cali kosztó w rę cznikó w od depozyt. Hotel posiada trzy panoramiczne (z przezroczystą ś cianą z widokiem na morze i miasto) windy. Ogó lnie hotel jest dobry, polecam.
W Patong polecam morze z daleka na prawo od Bangla Road (jeś li patrzymy na morze), przy plaż y jest toaleta (5 bahtó w) i prysznic (20 bahtó w), morze jest tam znacznie czystsze. Polecam ró wnież plaż ę Tri Trang w Patong (znajduje się na lewym koń cu Patong Bay, jeś li patrzysz na morze) - jest to zatoka - zaciszna plaż a, pł ytka woda, cieplejsza woda (istotna w listopadzie), biał y piasek, cień od drzewa. Wejś cie na plaż ę i wypoż yczenie leż aka to 100 bahtó w, ale w pobliż u (po prawej stronie plaż y, jeś li patrzysz na morze) znajduje się plaż a hotelu Tri Trang, gdzie wedł ug znajomych moż na się przebrać jak mieszkań cy tego hotelu i leż ą na plaż y za darmo nawet na leż akach (nie bardzo pró bował em). Ale plaż a jest naprawdę dobra, bardzo duż ym plusem jest cień od drzew (dobry w upale). Niedrogo moż na zjeś ć (300 bahtó w za dwoje) w Patong w dż ungli na cejlonie w piwnicy w food court (kolekcja kawiarni) - w kasie przy wejś ciu wpł acasz pienią dze na kartę , któ rą pł acisz przy zakupie potraw, kasjer zwraca resztę pienię dzy.
аватар ad19xx
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 7.0
Byliś my w tym hotelu zeszł ej zimy (2008). Teraz postanowił em przeczytać opinie. Nie mogę nawet uwierzyć , jak ź le się stał o. Wszystko wydawał o się super - zaró wno jedzenie, jak i personel, animacja - klasa, napoje - stosy (8 ró ż nych napojó w alkoholowych). … Już ▾ Byliś my w tym hotelu zeszł ej zimy (2008). Teraz postanowił em przeczytać opinie. Nie mogę nawet uwierzyć , jak ź le się stał o. Wszystko wydawał o się super - zaró wno jedzenie, jak i personel, animacja - klasa, napoje - stosy (8 ró ż nych napojó w alkoholowych). Pokoje nie są ś wietne, ale czyste. Chociaż wszyscy mó wią , ż e jeś li w Turcji jest to 3*, to w Egipcie jest tak samo – 4*, wą tpimy w to. Niedawno przybyliś my z Turcji, byliś my w 3+* i uznaliś my, ż e w Royal jest znacznie lepiej. . .


awatara galckinalexandr
Lecimy pierwszy raz, nie znamy języka, chcę wiedzieć więcej, jak i czy 1000 dolarów wystarczy na 2 henny na 10 dni?
11 lat wstecz  •  9 subskrybenci 24 odpowiedź
awatara galckinalexandr
gdzie tanio kupić jakieś zakupy, jakie są ceny alkoholu?
11 lat wstecz  •  3 abonent 3 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Zatoka Phang Nga i Park Narodowy
Ocena 10.0
Tajlandia, o. Phuket
Natura, Wycieczki, Wypoczynek
Park Narodowy Wysp Similan
Ocena 10.0
Tajlandia, o. Phuket
Natura, Wycieczki, Wypoczynek

Hotel posiada dwa budynki Paradise Wing i nowy budynek Royal Wing, łącznie 350 pokoi. Z 25 piętrami, Paradise Wing jest najwyższym hotelem w Patong. Hotel położony jest w samym sercu rozrywkowej zatoki Patong. Z chińskiej restauracji, znajdującej się na ostatnim piętrze budynku, otwiera się oszałamiająca panorama zatoki. W pobliżu hotelu znajduje się targ owocowy i wiele restauracji rybnych. Na ekonomiczne wakacje.

Lokalizacja ok. 48 km od lotniska. Phuket, plaża Patong.
Opis plaży Publiczna piaszczysta plaża 600 m od hotelu. Pomiędzy hotelem a plażą przebiega droga. Istnieje transfer na plażę.
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

dwupoziomowy basen, sklep z pamiątkami

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • centrum biznesowe
 • bezpieczny
 • winda
 • pranie
 • парикмахерская/салон красоты
 • lekarz
 • transfer na/z lotniska
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci
 • Basen dla dzieci
 • Klub dziecięcy
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • niania
Rozrywka i sport Muzyka na żywo
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • sauna / łaźnia / łaźnia turecka
 • jacuzzi
 • tenis stołowy
 • siłownia
 • Sporty wodne
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

Paradise Wing to jeden 25-piętrowy budynek, a Royal Wing to jeden budynek 7-piętrowy. W sumie 350 pokoi.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • kapcie i szlafrok
 • mini bar
 • bezpieczny
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telewizor plazmowy
 • telefon
 • internet kablowy
 • ekspres do kawy/herbaty
 • lodówka (nie we wszystkich pokojach)
 • vcd/dvd (nie we wszystkich pokojach)
Adres 135/23,123/15-16 Rat-U-Thit 200 Pee Road, Patong Beach, Kathu, Phuket 83150, Tajlandia
FAQ
Какой пляж у отеля?
Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.