Recenzje i historie o hotelach Sintra

Brak wiadomości na temat Sintra   Pisać
Historie turystyczne o Sintra dodaj historię
Sintra - wycieczka autobusowa po okolicy
Najlepszym sposobem na dotarcie z Lizbony do Sintry jest pocią g ze stacji Rossio. Moż esz zapł acić za przejazd kartą miejską , zostanie z niej pobrana tylko trochę wię cej niż za zwykł ą przejaż dż kę metrem, nieco ponad 2 euro.
 •  4 roku wstecz
Portugalia: pałace Sintry, ocean i koniec świata Część 1.
                                                                                                                                                                                                                                       … Dlaczego wybieramy dokł adnie te obszary, któ re nas szczeg&...
 •  5 lat wstecz
Hotel tuż przy plaży?
Mieszkaliś my w hotelu Oceano przez peł ne 8 dni od 31 maja do 8 czerwca 2019 r. Hotel jest dogodnie zlokalizowany. Tuż obok hotelu znajduje się pę tla retro przystanku tramwajowego i autobusowego 441.
 •  5 lat wstecz
Świetny klimatyczny hotel?
Kiedy po raz pierwszy zaczę liś my myś leć o tym, gdzie się zatrzymać w Sintrze, aby zobaczyć jej zabytki, ten hotel-willa przykuł naszą uwagę .
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Sintra