Recenzje i historie o hotelach Lizbona

Historie turystyczne o Lizbona dodaj historię
Świetna lokalizacja w centrum
Był na wycieczce krajoznawczej, mieszkał w odnowionym pokoju jednoosobowym. Wszystkim to się podobał o. Pokó j jest mał y, ale ma wszystko, czego potrzebujesz, od szafy po stojak na walizkę .
 •  3 roku wstecz
Święta w Lizbonie
Lizbona to miasto na siedmiu wzgó rzach, ale znacznie bardziej widoczne niż , powiedzmy, Kijó w. Sł ynne lizboń skie tramwaje w kształ cie ró wnoległ oś cianó w nie są takie dla pię kna, ale dlatego, ż e inaczej nie da się pokona&...
 •  3 roku wstecz
Lizbona jesienią
Podobał a nam się Lizbona jeszcze przed lą dowaniem na lotnisku. Lotnisko znajduje się obok miasta, a samoloty schodzą tuż nad miastem, a z samolotu otwierają się pierwsze widoki na miasto.
 •  2 roku wstecz
Nigdy tam nie idź!
Nigdy w ż yciu nie napisał em recenzji hotelu. To jest pierwszy raz. Czemu? Ponieważ najgorszy hotel w moim ż yciu, a czę sto podró ż uję , nie był .
 •  3 roku wstecz
Nowy Hotel (2017) w starym zabytkowym budynku - to jest wyjątkowe!
Zatrzymał em się w Corpo Santo Lisbon Historical Hotel w maju 2019 r. Zarezerwowaliś my pokó j deluxe z balkonem. Podczas rezerwacji poprosiliś my o wysokie pię tro, ale przy zameldowaniu dostaliś my 1.
 •  4 roku wstecz
Lizbona - nie da się nie zakochać!!!
Czytają c wiele recenzji o tym mieś cie i ogó lnie o kraju, zauważ ył em przytł aczają cą liczbę entuzjastycznych komentarzy, ocen i muszę powiedzieć , ż e bę dą c tam, tak, jest to eleganckie miasto i bardzo interesują cy kr...
 •  4 roku wstecz
Wspaniały!!!
Tym, któ rzy planują odwiedzić Lizbonę na 3-5 dni i jednocześ nie zaoszczę dzić trochę pienię dzy, w pierwszej kolejnoś ci polecam ten 3-gwiazdkowy hotel.
 •  4 roku wstecz
Świetna lokalizacja!
Wysł ał em rodzicó w, ale sam wybrał em hotele Eduardo podobał a się lokalizacja, w samym sercu Lizbony, naprzeciwko przytulnego parku, kawiarni, moż na zjeś ć tanią przeką skę , a zaoferowano nam bardzo dobrą cenę Z minusó ...
 •  5 lat wstecz
Lepiej niż dobrze
Doskonał y hotel w centrum Lizbony. W pokoju był a wanna, kosmetyki był y regularnie odnawiane, sprzą tanie odbywał o się codziennie. W pokoju znajduje się sejf, TV, klimatyzacja.
 •  4 roku wstecz
Podróż służbowa
Poleciał em do Lizbony w interesach, myś lał em, ż e bę dzie to podró ż sł uż bowa i nie bardzo liczył em na odpoczynek.
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Lizbona