Recenzje i historie o hotelach Portugalia

Historie turystyczne o Portugalia dodaj historię
Dla miłośników przyrody i aktywności na świeżym powietrzu
Ponieważ tegoroczna cena jest niska w poró wnaniu z poprzednimi latami, a takż e bezpoś redni lot z Kijowa, wybraliś my tę wyspę . Zatrzymaliś my się w Pestana Casino Park Hotel (jedyne tutaj kasyno na Maderze).
 •  3 roku wstecz
Święta w Lizbonie
Lizbona to miasto na siedmiu wzgó rzach, ale znacznie bardziej widoczne niż , powiedzmy, Kijó w. Sł ynne lizboń skie tramwaje w kształ cie ró wnoległ oś cianó w nie są takie dla pię kna, ale dlatego, ż e inaczej nie da się pokona&...
 •  5 lat wstecz
Lizbona jesienią
Podobał a nam się Lizbona jeszcze przed lą dowaniem na lotnisku. Lotnisko znajduje się obok miasta, a samoloty schodzą tuż nad miastem, a z samolotu otwierają się pierwsze widoki na miasto.
 •  3 roku wstecz
Obidos - stara portugalska wioska
Obidos to mał a i bardzo stylowa wioska okoł o 100 kilometró w od Lizbony, ł atwo się tam dostać z Lizbony autobusem z dworca autobusowego Campo Grande, bilet kosztuje 8 euro.
 •  3 roku wstecz
Sintra - wycieczka autobusowa po okolicy
Najlepszym sposobem na dotarcie z Lizbony do Sintry jest pocią g ze stacji Rossio. Moż esz zapł acić za przejazd kartą miejską , zostanie z niej pobrana tylko trochę wię cej niż za zwykł ą przejaż dż kę metrem, nieco ponad 2 euro.
 •  4 roku wstecz
Jeden dzień w Porto to za mało
Byliś my w Porto tylko jeden dzień , a jednego dnia jest bardzo mał o, lepiej zaplanować dwa lub trzy dni w Porto i jeszcze kilka dni na przedmieś ciach.
 •  4 roku wstecz
Osiem dni na wyspie wiecznej wiosny
… Okoł o 16:10 samolot wylą dował na lotnisku Funchana Cristiano Ronaldo. Gdy tylko przeszł o deszcz, asfalt był jeszcze mokry, ale wysoka wilgotnoś ć (o dziwo) nie był a wyczuwalna w powietrzu.
 •  5 lat wstecz
Portugalia: pałace Sintry, ocean i koniec świata. Część 4. Koniec.
Zacznij tutaj Czę ś ć.1. Czę ś ć.2. Czę ś ć.3. Idź do Cabo da Roca. Przylą dek Roca Nie wiem nawet, ską d wzią ł się ten pomysł , ale z jakiegoś powodu mocno zadomowił się w mojej gł owie, zają ...
 •  5 lat wstecz
Portugalia: pałace Sintry, ocean i skraj świata. Część 3
Cią g dalszy, Czę ś ć.1 tutaj. Czę ś ć.2 tutaj. Chociaż dotarliś my do oceanu, Naturalne zł oto oceanu na opalanie i lenistwo, w tym trybie starczył o nam na jeden dzień .
 •  5 lat wstecz
Portugalia: pałace Sintry, ocean i koniec świata. Część 2.
Kontynuacja. Rozpocznij tutaj Dzię ki temu, ż e bardzo dobrze wybraliś my lokalizację w Sintrze, nastę pnego dnia jako jedni z pierwszych otworzyliś my Pał ac Quinta da Regaleira.
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »