Skały Vetzemyu

07 Listopad 2022 Czas podróży: z 02 Sierpień 2022 na 02 Sierpień 2022
Reputacja: +576
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Okoł o 80 km od Rygi, na wybrzeż u Vidzem, znajduje się malownicze miejsce, w któ rym zapomina się o wszystkim na ś wiecie - Veczemju klintis.

Piaskowe klify, jaskinie, groty, brzeg do 3-4 m wysokoś ci i okoł o 500 m dł ugoś ci, ogromne kamienie na wodzie, przepię kna przyroda, ś piew ptakó w i krzyki mew.

Prawdziwe feng shui! Wiatr, woda i kamienie)

W pobliż u znajduje się pole namiotowe, drewniane domki, miejsca na pikniki i namioty, grille, drewniana ł aź nia. Pł atny.

Na plaż y moż esz się opalać , cieszyć się pię knem, sł uchać szumu fal i pł ywać w morzu.

Czę ś ć drogi jest wyboista – mocno się trzę sie, trzeba jechać powoli. Ale w trosce o takie pię kno i nieskazitelną przyrodę zdecydowanie warto przyjechać ! Moż esz tam zostać cał y dzień . Rano jest mniej ludzi. Wieczorem skał y zabarwiają się na czerwono.

W tych miejscach krę cono odcinki filmu „Dł uga droga na wydmach”.

Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara