Recenzje i historie o hotelach Gruzja

Achalciche  • 
Tbilisi  • 
Aspindza  • 
Achalkalaki  • 
Mccheta  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Gruzja dodaj historię
Jesień Tbilisi
Jak bardzo pragnę ł am być w Tbilisi! Po prostu bardzo, naprawdę chciał em! I z jakiegoś powodu wyobraził am sobie to w jesiennych barwach.
 •  4 roku wstecz
Gruzja, Gruzja i jeszcze raz Gruzja!
Gruzja! Ś wietny począ tek 8. sezonu turystycznego. Wró ciliś my ponownie, tym razem z Mishką ! Nasza rozł ą ka trwał a dł ugie pó ł tora roku, ale znó w jesteś my razem!
 •  4 roku wstecz
Błogosławiona Gruzja
Wszystko zaczę ł o się w styczniu, kiedy przewoź nik SkyUp, o niezbyt dobrej reputacji, nagle zwię kszył swó j program lotó w. Z jakiegoś powodu przed tą nieoczekiwaną ofertą cenową nawet nie braliś my pod uwagę Gruzji.
 •  5 lat wstecz
Kaniony Okatse i Martwili, wodospad Kinchkha i jaskinia Prometeusza
Jak Wł adimir Wysocki napisał w swoim wierszu: „Lepsze gó ry mogą być tylko gó rami, któ rych jeszcze nie odwiedził eś ”. Dla mnie to stwierdzenie jest prawdziwe, bo naprawdę kocham gó ry!
 •  4 roku wstecz
Gruzja. Batumi, Adżara. Nasz czas rodzinny. Część 2
Gruzja. Batumi, Adż ara. Nasz czas rodzinny. Czę ś ć.1 >>> Myś lę , ż e wakacje nad morzem w Batumi są oczywiś cie dobre i cudowne, ale nie należ y się do tego ograniczać , bo Gruzja jest pię kna i warta zobaczenia!
 •  4 roku wstecz
Gruzja. Batumi, Adżara. Nasz czas rodzinny. Część 1
Każ da podró ż lotnicza zaczyna się od zakupu biletó w. Tak się dla nas zaczę ł o. Telefon do mę ż a: „Kochanie, jedź my latem do Gruzji?
 •  4 roku wstecz
Gruzja to moja miłość
Zanim został em wcią gnię ty w przepaś ć mię dzy pracą a barszczem, muszę tutaj zapisać swoje wraż enia z podró ż y do Gruzji.
 •  5 lat wstecz
Nie przyprowadzajcie tutaj swoich dzieci!
Cześ ć ! Nie był o ł atwo, co doprowadził o nas do modnej Gruzji. Znalazł am miejsce, w któ rym na plaż y nie ma kamieni, a najbardziej dla dzieci jest Ureki.
 •  6 lat wstecz
Urocza Gruzja
Chcę podzielić się wraż eniami z podró ż y do cudownego i oryginalnego kraju - Gruzji, któ rą miał am szczę ś cie odwiedzić tego lata.
 •  6 lat wstecz
Weekend w Gruzji
Weekend w Gruzji Gruzja! Jak pię ć lat temu, wł aś nie wstrzymaliś my podró ż . Znowu jedziemy taksó wką , mił y kierowca podpowiada nam co jeszcze i gdzie musimy zobaczyć .
 •  6 lat wstecz
Pokaż więcej »