Recenzje i historie o hotelach Kwariati

Brak wiadomości na temat Kwariati   Pisać
Historie turystyczne o Kwariati dodaj historię
Hotel jest taki sobie?
Hotel Era Palace został wybrany na wakacje, ponieważ zarezerwowany i opł acony przez pó ł tora roku hotel Neptun zmienił warunki ż ycia, wedł ug przedstawiciela touroperatora TPG, ponieważ alternatywa dla tego TPG nie zgodził a się na oferowanie...
 •  1 rok wstecz
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny!
Doskonał y hotel. Poszedł em przypadkiem sprawdzić dostę pnoś ć , ponieważ wymeldowywaliś my się z innego hotelu i nie zarezerwowaliś my niczego z wyprzedzeniem na te daty.
 •  4 roku wstecz
Polecam!!!
Doskonał y hotel! Gospodarze to wspaniali ludzie, towarzyscy, pomagają cy w każ dej proś bie! Pokó j jest czysty i sprzą tany codziennie, poś ciel co drugi dzień .
 •  4 roku wstecz
Pokój jest dobry.Wi-Fi jest doskonałe.Miła domowa atmosfera.
Dobry hotel dla rodzin Ciche otoczenie. Mili sympatyczni wł aś ciciele i personel. Pokó j przytulny z klimatyzacją , lodó wką , ciepł ą wodą przez cał ą dobę , moskitierą na drzwiach balkonowych.
 •  4 roku wstecz
Zrelaksuj się w rajskim hotelu ZURA!
Myś lę , ż e hotel nie potrzebuje reklam i dodatkowych recenzji, jest ich duż o w Internecie. Dzię kuję wł aś cicielom hotelu i cał emu personelowi za waszą pracę i wysił ek!
 •  5 lat wstecz
Wspaniały hotel!
Cześ ć ! Odpoczywaliś my w tym hotelu w lipcu 2017) Wszystko bardzo mi się podobał o, wspaniali gospodarze. Wielkie podzię kowania dla wł aś ciciela Tengiz, bardzo dobrej osoby!
 •  6 lat wstecz
Tylko pozytywne emocje od hotelu, od właścicieli i od samej Adżarii!
Wspaniał y hotel z duszą (typ rodzinny) poł oż ony w bardzo malowniczym cichym miejscu, z pokoju, wprost z ł ó ż ka otwiera się bardzo urzekają cy widok na gó ry (dalej od zgieł ku i gł ó wnych dró g), a jednocześ nie wystarc...
 •  6 lat wstecz
Cudowny rodzinny hotel?
Rodzinny hotel poł oż ony jest w mieś cie Gonio, 15 km od Batumi, tuż pod malowniczą gó rą . Do morza 10-12 minut wolnym tempem. Czteropię trowy nowy budynek z 2.
 •  6 lat wstecz
Podziękowania dla właścicieli ZURA za wakacje w raju
W tym roku mó j mą ż i ja po raz pierwszy odpoczywaliś my w Gruzji. Reszta pozostawił a niezatarte wraż enie nie tylko o kraju, o przyrodzie, o morzu, o jedzeniu i warunkach ż ycia, na ludziach szczegó lne wraż enie zrobił o.
 •  6 lat wstecz
W porządku
Bardzo pię kny hotel. Nie ma wielu pokoi, ale wszystko jest bardzo wygodne. Wspaniał y widok. Przyjemni i pomocni gospodarze. Manana to po prostu zł oto. Polecam wszystkim.
 •  6 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Kwariati