Ponent Mar 4*– Opinie

3
Ocena 9.310
na podstawie
3 opinii
10.0 Numer
10.0 Usługa
10.0 Czystość
10.0 Odżywianie
10.0 Infrastruktura
Aparthotel położony jest w popularnej turystycznej części południowej części Majorki, w bliskiej odległości od morza i plaży. Hotel otoczony jest rozległymi ogrodami o powierzchni 11 000 metrów kwadratowych.Więcej →
аватар savosina
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 10.0
Dzień dobry, Bardzo polecam ten hotel. Wzię liś my pokó j typu superior. z ogromnym balkonem (stolik, krzesł a, leż ak), dwa pokoje: sypialnia z szafą , szafki nocne, TV, ł ó ż ko mał ż eń skie, fotel, stó ł oraz pokó j dzienny z dwiema sofami, kuchnia (tam gdzie jest wszystko, o czym tylko pomyś lisz), fotel, stó ł , stó ł jadalny, telewizor, ł azienka z prysznicem. … Już ▾ Dzień dobry,
Bardzo polecam ten hotel.

Wzię liś my pokó j typu superior. z ogromnym balkonem (stolik, krzesł a, leż ak), dwa pokoje: sypialnia z szafą , szafki nocne, TV, ł ó ż ko mał ż eń skie, fotel, stó ł oraz pokó j dzienny z dwiema sofami, kuchnia (tam gdzie jest wszystko, o czym tylko pomyś lisz), fotel, stó ł , stó ł jadalny, telewizor, ł azienka z prysznicem. Wszystko jest czyste, pię kne, wygodne.
A widok na morze jest nie do opisania. Weszliś my do pokoju - szczę ś cie nie miał o granic. I jest pię kny dzień i noc, widok na cał ą zatokę Palmanova, Magaluf. Jachty, statki, ł odzie. A kilka razy nawet delfiny.

Codziennie sprzą tane, poś ciel zmieniana, wszystko jest czyste.

Hotel znajduje się na klifie. Pokoje typu superior są w hotelu ekstremalne i wychodzą na morze.

Lobby hotelu, recepcja, basen i ogó lnie cał y teren - pię kne, zadbane. Wi-Fi jest dostę pne w hotelu (w holu za darmo, w pokoju za opł atą ).

Przy basenie zawsze są leż aki (byliś my w sezonie - nie ma problemu).
Rę czniki nie są zapewnione.

Zostaliś my zakwaterowani bez wyż ywienia. Chodziliś my do restauracji i kawiarni, jedliś my ś niadanie w pokoju. Czasami jedliś my w hotelu. Posił ki w hotelu wysokiej jakoś ci. Bardzo smacznie, duż o. A co najważ niejsze - niedrogie. Ś niadanie kosztuje 7.50 euro za osobę dorosł ą , 50% za dziecko (to takie normalne, duż e pyszne ś niadanie w formie bufetu). Kolacja 14 euro, dzieci znowu poł owa. Na kolację moż na wybrać a la carte lub bufet. Moż na ró wnież zjeś ć obiad w hotelu. Zró ż nicowane menu jak snack bar (no są kieł baski z frytkami, np. spaghetti itp. ).

Lokalizacja aparthotelu jest taka, ż e ​ ​ nie musisz w ogó le myś leć o jedzeniu - w okolicy jest TAK WIELE restauracji! ! ! Szczegó lnie polecam Modigliani z niebieskim znakiem (po wł osku, trochę droż szy niż reszta, ale szalenie pyszny) i Mocubar (pomarań czowy znak, Paseo del Mar 12, Palma Nova, tel: +3.971 68.399, bardzo goś cinni, pyszni). wszę dzie są menu dla dzieci w minimalnej cenie.

Hotel posiada miejsce do ką pieli na skał ach.
Z kamieni jest drabina jak w basenie, moż na nurkować.

Zadowolony ró wnież z prania. Ogromna pralka, 3 euro, zał adowane pranie bez proszku, odbió r w 30 minut. Istnieje ró wnież suszarka i deska do prasowania.

Spacer do piaszczystej plaż y zajmuje okoł o 5 minut. Plaż a jest czysta, leż aki i cień za 3.5 euro. Morze jest trochę ciasne. To jest absolutnie czyste, potem nagle zaleje się TAKI BRUD. Czy są zrzucane ze statkó w, czy coś - nie wiem, ale przez kilka dni strasznie był o wejś ć do morza.

Wszę dzie na nasypie jest wiele placó w zabaw, drabinek i tak dalej.

Sporty wodne są dziwne. Mą ż został zabrany na skuterze wodnym na ogrodzony teren na morzu. I tylko w krę gu. chociaż , prawdopodobnie z powodu obfitoś ci statkó w, tak się stał o.

Wynaję liś my samochó d. Ponieważ był szczyt sezonu i miejscami był o pochmurno, popyt na samochody był wysoki, a ceny rosł y. Dobrze zabrać na kilka dni. Prawie nie ma samochodó w z automatyczną skrzynią biegó w, mechanicy są wszę dzie. Wzię liś my ze sobą nawigatora i nie znaliś my problemó w.
Podró ż owaliś my po cał ej wyspie. Jest niewielka, od jednego koń ca do drugiego - 60-70 km. drogi ś wietne, wę zł y dogodne, wszystkie skrzyż owania po okrę gu. 120 to maksymalna dozwolona prę dkoś ć.
Wielu narzeka na parkowanie - nie wiem, nie zauważ yli trudnoś ci. Moim zdaniem w Moskwie jest 100 razy gorzej. Palma posiada pł atny parking podziemny.

Pojechaliś my do portu Alcudia, do odwró conego domu w Katmandu (http://www. sider-oxydro. com/project_KATMANDU. htm), do delfinarium (http://www. marineland. es/marineland/mallorca /index. php? wlang=es), akwarium (http://www. palmaaquarium. com/), zachodni park wodny (http://www. westernpark. com/index. php? wlang=en), kilka razy do spacer po Palmie. Poszliś my też na pokaz - nowoczesna produkcja Carmen (choreograf Victor Muro), jakoś niezbyt dobra. nasze dziewczyny to lubił y. tylko nam się przyda, ż e ​ ​ w koń cu poznaliś my fabuł ę Carmen. ; -) Moim zdaniem Victor Muro tań czy gł ó wną rolę na pró ż no. jako tancerz nie jest. ale to tylko moje emocje.
W recepcji hotelu moż na kupić bilety na wszystkie rozrywki, czę sto ze zniż ką.

Mó j mą ż też poszedł na walki bykó w. Mó wi, ż e to ż ał osne.
I ogó lnie mó wią , ż e walka bykó w jest zakryta. przepraszam...bo prawdziwa walka bykó w to piosenka. A czym jest Hiszpania bez walk bykó w?

Jeś li bę dą pytania, postaram się odpowiedzieć .
Ресторан Бар в холле Вид из номера Спальня
аватар
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 9.0
Dzień dobry, Bardzo polecam ten hotel. Wzię liś my pokó j typu superior. z ogromnym balkonem (stolik, krzesł a, leż ak), dwa pokoje: sypialnia z szafą , szafki nocne, TV, ł ó ż ko mał ż eń skie, fotel, stó ł oraz pokó j dzienny z dwiema sofami, kuchnia (tam gdzie jest wszystko, o czym tylko pomyś lisz), fotel, stó ł , stó ł jadalny, telewizor, ł azienka z prysznicem. … Już ▾ Dzień dobry,
Bardzo polecam ten hotel.

Wzię liś my pokó j typu superior. z ogromnym balkonem (stolik, krzesł a, leż ak), dwa pokoje: sypialnia z szafą , szafki nocne, TV, ł ó ż ko mał ż eń skie, fotel, stó ł oraz pokó j dzienny z dwiema sofami, kuchnia (tam gdzie jest wszystko, o czym tylko pomyś lisz), fotel, stó ł , stó ł jadalny, telewizor, ł azienka z prysznicem. Wszystko jest czyste, pię kne, wygodne.
A widok na morze jest nie do opisania. Weszliś my do pokoju - szczę ś cie nie miał o granic. I jest pię kny dzień i noc, widok na cał ą zatokę Palmanova, Magaluf. Jachty, statki, ł odzie. A kilka razy nawet delfiny.

Codziennie sprzą tane, poś ciel zmieniana, wszystko jest czyste.

Hotel znajduje się na klifie. Pokoje typu superior są w hotelu ekstremalne i wychodzą na morze.

Lobby hotelu, recepcja, basen i ogó lnie cał y teren - pię kne, zadbane. Wi-Fi jest dostę pne w hotelu (w holu za darmo, w pokoju za opł atą ).

Przy basenie zawsze są leż aki (byliś my w sezonie - nie ma problemu).
Rę czniki nie są zapewnione.

Zostaliś my zakwaterowani bez wyż ywienia. Chodziliś my do restauracji i kawiarni, jedliś my ś niadanie w pokoju. Czasami jedliś my w hotelu. Posił ki w hotelu wysokiej jakoś ci. Bardzo smacznie, duż o. A co najważ niejsze - niedrogie. Ś niadanie kosztuje 7.50 euro za osobę dorosł ą , 50% za dziecko (to takie normalne, duż e pyszne ś niadanie w formie bufetu). Kolacja 14 euro, dzieci znowu poł owa. Na kolację moż na wybrać a la carte lub bufet. Moż na ró wnież zjeś ć obiad w hotelu. Zró ż nicowane menu jak snack bar (no są kieł baski z frytkami, np. spaghetti itp. ).

Lokalizacja aparthotelu jest taka, ż e ​ ​ nie musisz w ogó le myś leć o jedzeniu - w okolicy jest TAK WIELE restauracji! ! ! Szczegó lnie polecam Modigliani z niebieskim znakiem (po wł osku, trochę droż szy niż reszta, ale szalenie pyszny) i Mocubar (pomarań czowy znak, Paseo del Mar 12, Palma Nova, tel: +3.971 68.399, bardzo goś cinni, pyszni). wszę dzie są menu dla dzieci w minimalnej cenie.

Hotel posiada miejsce do ką pieli na skał ach.
Z kamieni jest drabina jak w basenie, moż na nurkować.

Zadowolony ró wnież z prania. Ogromna pralka, 3 euro, zał adowane pranie bez proszku, odbió r w 30 minut. Istnieje ró wnież suszarka i deska do prasowania.

Spacer do piaszczystej plaż y zajmuje okoł o 5 minut. Plaż a jest czysta, leż aki i cień za 3.5 euro. Morze jest trochę ciasne. To jest absolutnie czyste, potem nagle zaleje się TAKI BRUD. Czy są zrzucane ze statkó w, czy coś - nie wiem, ale przez kilka dni strasznie był o wejś ć do morza.

Wszę dzie na nasypie jest wiele placó w zabaw, drabinek i tak dalej.

Sporty wodne są dziwne. Mą ż został zabrany na skuterze wodnym na ogrodzony teren na morzu. I tylko w krę gu. chociaż , prawdopodobnie z powodu obfitoś ci statkó w, tak się stał o.

Wynaję liś my samochó d. Ponieważ był szczyt sezonu i miejscami był o pochmurno, popyt na samochody był wysoki, a ceny rosł y. Dobrze zabrać na kilka dni. Prawie nie ma samochodó w z automatyczną skrzynią biegó w, mechanicy są wszę dzie. Wzię liś my ze sobą nawigatora i nie znaliś my problemó w.
Podró ż owaliś my po cał ej wyspie. Jest niewielka, od jednego koń ca do drugiego - 60-70 km. drogi ś wietne, wę zł y dogodne, wszystkie skrzyż owania po okrę gu. 120 to maksymalna dozwolona prę dkoś ć.
Wielu narzeka na parkowanie - nie wiem, nie zauważ yli trudnoś ci. Moim zdaniem w Moskwie jest 100 razy gorzej. Palma posiada pł atny parking podziemny.

Pojechaliś my do portu Alcudia, do odwró conego domu w Katmandu (http://www. sider-oxydro. com/project_KATMANDU. htm), do delfinarium (http://www. marineland. es/marineland/mallorca /index. php? wlang=es), akwarium (http://www. palmaaquarium. com/), zachodni park wodny (http://www. westernpark. com/index. php? wlang=en), kilka razy do spacer po Palmie. Poszliś my też na pokaz - nowoczesna produkcja Carmen (choreograf Victor Muro), jakoś niezbyt dobra. nasze dziewczyny to lubił y. tylko nam się przyda, ż e ​ ​ w koń cu poznaliś my fabuł ę Carmen. ; -) Moim zdaniem Victor Muro tań czy gł ó wną rolę na pró ż no. jako tancerz nie jest. ale to tylko moje emocje.
W recepcji hotelu moż na kupić bilety na wszystkie rozrywki, czę sto ze zniż ką.

Mó j mą ż też poszedł na walki bykó w. Mó wi, ż e to ż ał osne.
I ogó lnie mó wią , ż e walka bykó w jest zakryta. przepraszam...bo prawdziwa walka bykó w to piosenka. A czym jest Hiszpania bez walk bykó w?

Jeś li bę dą pytania, postaram się odpowiedzieć .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Hotel znajduje się wł aś ciwie w Palmanova, jednak z dala od turystycznego i miejskiego zgieł ku, na samym brzegu, ale na wzgó rzu, bo. tj. bez bezpoś redniego dostę pu do plaż y to jednak absolutnie ż aden problem, bo do doskonał ej, piaszczystej, dobrze wyposaż onej plaż y moż na dojś ć dosł ownie w 5 minut. … Już ▾ Hotel znajduje się wł aś ciwie w Palmanova, jednak z dala od turystycznego i miejskiego zgieł ku, na samym brzegu, ale na wzgó rzu, bo. tj. bez bezpoś redniego dostę pu do plaż y to jednak absolutnie ż aden problem, bo do doskonał ej, piaszczystej, dobrze wyposaż onej plaż y moż na dojś ć dosł ownie w 5 minut. Liczba pokoi skł ada się z kawalerki (mał y aneks kuchenny poł ą czony z pokojem) lub apartamentó w (2 pokoje). Witamy butelkę wina i wody, co jest mił e. Darmowe Wi-Fi, ale czę sto się wył ą cza. Ogó lny poziom moż liwoś ci pokoju to doś ć.4*, ale coś wyraź nie wymaga wymiany lub naprawy. Ś niadanie nie jest ś wietne, ale moż na zjeś ć . Na kolację oferowane są wariacje czysto hiszpań skie, ale nie pró bowaliś my, choć moż e warto, bo poza hotelem oferują tylko coś w rodzaju pizzy-przeką sek-chiń ska kuchnia, nie znaleź liś my niczego autentycznego. Wieczorna rozrywka jest taka sobie, jednego dnia sł uchaliś my hiszpań skich piosenek "na cał e gardł o", drugiego - flamenco przy okazji przy wejś ciu koniecznie zajrzyjcie do pokoju, ś miał o pytajcie podmianę , a jeszcze lepiej wskazać przy rezerwacji czy jest blisko restauracja czy okna - na parking , inaczej bę dą problemy ze spokojem. Hotel otoczony jest wspaniał ym ogrodem tarasowym z wieloma miejscami do prywatnoś ci, basen nie ró ż ni się wielkoś cią , jest wystarczają co duż o leż akó w, a ogó lnie infrastruktura strefy rekreacyjnej jest „na poziomie”. Nie polecam pokoi na pierwszym pię trze, znajdują się na poziomie toró w, mogą z ł atwoś cią przyjechać do Pań stwa. Niedaleko hotelu znajduje się dobry targ Mercadona. Ogó lny wniosek - mimo niuansó w hotel jest wspaniał y w ś wietnej lokalizacji, wró cił bym ponownie.
Źródło opinii — vOtpusk.ru


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Kolej Soler
Ocena 10.0
Hiszpania, o. Majorka
transport
Przylądek Formentor
Ocena 9.0
Hiszpania, o. Majorka
Natura, Ulica, miejsce, punkty widokowe

Апартотель расположен в популярной туристической зоне южной части Майорки, в непосредственной близости от моря и пляжа. Отель находится в окружении просторных садов, разместившихся на территории 11 000 квадратных метров.

Lokalizacja 15 км от г. Пальма.
Plaża
 • 1 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, факс/ксерокопирование, магазины на территории, доставка еды и напитков в номер, места для курения.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • kryty basen
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka
 • bilard
 • tenis stołowy
 • organizacja wycieczek
Adres Marqués de la Torre, 9, 07181 Пальма-Нова, Испания
Telefony: T: 971 68 32 00, F: 971 68 32 01
Stronie internetowej: Ponent Mar
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.