Sierra na zawsze...

Pisemny: 22 styczeń 2023
Czas podróży: 13 — 20 styczeń 2023
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Wybraliś my ten hotel za sugestią organizatora wycieczek i po przejrzeniu wielu recenzji w Internecie. Nie popeł niliś my bł ę du w naszym wyborze i nie ż ał owaliś my. Cudowny hotel od spotkania z goś ciem w recepcji po zadomowienie się w pokoju. Zaakceptowany, wykonany, wszystko szczegó ł owo wyjaś nione co, gdzie i jak. Wspaniał a okolica, uprzejmy i pomocny personel. Wiele basenó w o ró ż nej gł ę bokoś ci jest podgrzewanych, w każ dym z nich znajduje się bar, w któ rym oferowany jest wybó r napojó w i lodó w. Jedzenie jest urozmaicone iw ogromnym asortymencie, każ dy moż e wybrać dla siebie do smaku. Spacer na plaż ę zajmuje okoł o 5 minut lub moż na skorzystać z transferu, któ ry odjeż dż a z plaż y lub hotelu co 20 minut. Specjalne podzię kowania dla personelu, któ ry zabawia goś ci przy basenach, na miejscu i na plaż y. Na plaż y znajduje się wł asny bar, w któ rym oferowane są ró wnież napoje i przeką ski. Plaż a jest piaszczysta i czysta.
Morze jest pię kne, moż na nurkować z maską i patrzeć na koralowce i ryby ró ż nej wielkoś ci i koloru. Bar czynny jest w budynku hotelu od 10 do 01. Był em mile zaskoczony, ż e Wi-Fi dział a w cał ym hotelu i na plaż y. Wyraż am wdzię cznoś ć cał emu personelowi hotelu za mił y pobyt i wiele niezapomnianych wraż eń .
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał