Doskonały hotel!

Pisemny: 19 styczeń 2023
Czas podróży: 9 — 16 styczeń 2023
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Zostaliś my odebrani z lotniska autobusem, któ ry zawió zł nas do hotelu. Jak tylko przyjechaliś my, szybko usiedliś my po 30 minutach od przyjazdu. Dostaliś my „Pokó j Rodzinny” - jest czysty, pię kny i ma wspaniał y widok na basen, prysznic i ciepł ą wodę z doskonał ym Wi-Fi. Posił ki zgodnie z planem, bardzo smaczna obfitoś ć produktó w, owoce. Wybó r jedzenia jest bardzo duż y: kurczak, owoce morza, napoje, woł owina, ryby. ogó lnie jedzenie jest doskonał e. Obsł uga w barach bardzo dobra, chł opaki dają z siebie wszystko i zawsze pytają czy wszystko w porzą dku? Spotkał em znajomego o imieniu Islam, wielkie cześ ć i dzię ki za dobre towarzystwo. Ró wnież wielkie podzię kowania dla Angelo, Miny i Ahmeta - sprawił eś , ż e mó j pobyt był niezapomniany! Polecam ten hotel, na pewno jeszcze tu wró cimy! P. S Wi-Fi ł apie nawet na morzu, co był o bardzo zaskakują ce)
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał