Ani dobrze, ani źle))) Rafie można wszystko wybaczyć)))

Pisemny: 5 marta 2024
Czas podróży: 19 — 22 luty 2024
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
7.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 6.0
Usługa: 7.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 4.0
Infrastruktura: 5.0
Pomimo cał ej swojej dawnej ś wietnoś ci hotel nie jest dobry...Rafa jest pię kna, duż y Napoleon i wiele ró ż nych ryb. To jest gł ó wny i jedyny pozytywny. Wybacz wszystko inne rafie,
Zostaliś my zameldowani w linii 1 w Charm Plaza, w cał ym hotelu był o okoł o 40 turystó w, o godzinie 10 zał oż yliś my bransoletki i niemal od razu otrzymaliś my pokó j. We wszystkim widać dawną ś wietnoś ć , a teraz jest w opł akanym stanie. Teren jest duż y, pozostał oś ć po pię knym ogrodzie. Bar na plaż y jest otwarty i w porze lunchu zaprasza na hamburgera i frytki. Wydaje się , ż e jest to najbardziej normalne jedzenie))) W jadalni wydaje się być asortyment, ale wcią ż nic. Czasem sł one, czasem surowe, czasem twarde. Sł odycze są normalne. Nie byliś my gł odni. W cią gu dnia organizowane są animacje, takie jak odgadywanie melodii i wieczorne tań ce. Znajduje się z dala od cywilizacji, tylko taksó wka jest droga lub pó ł godziny spacerem do drogi przez pustynię . Zainstalowaliś my aplikację taksó wkową i pomogł o. Meble i ś ciany są zniszczone. Był o sprzą tanie, ł abę dzie z rę cznikó w po napiwki. Personel jest uprzejmy.
Alkohol rozcień czony, piwo normalne. Baseny nie są podgrzewane.

Kró tko mó wią c smutne, zaniedbane miejsce z dobrą rafą . Ale za tę cenę jest dobrze.
3 dni wystarczył y)))
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał