Dobry hotel. Piękny personel

Pisemny: 24 luty 2023
Czas podróży: 15 — 22 luty 2023
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
7.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 9.0
Usługa: 10.0
Czystość: 6.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 9.0
Przyjechaliś my do hotelu o 9.30 i byliś my bardzo zaskoczeni (mił o), kiedy kazano nam iś ć na ś niadanie. Byliś my zaskoczeni, ponieważ nie jesteś my pierwszy raz w Egipcie, zameldowanie i wszystko wliczone w cenę zaczyna się o godzinie 14. Usiedliś my ró wnież zaraz po ś niadaniu. Wielkie dzię ki dla personelu! Wszyscy są bardzo przyjaź ni i mili, co bardzo mi się podobał o. Pokoje są ś rednie, ale ok. Musimy pamię tać , ż e to nie jest 5*. Pokoje sprzą tane są codziennie. Wó dka 1.5 l. codziennie w pokoju.
Wi-Fi na terenie cał ego hotelu, w pokoju i na plaż y.
Na plaż ę kursuje autobus, szliś my pieszo, pieszo 15 minut.
Jedzenie jest dobre, nie wyjdziesz gł odny. Có ż , znowu, jeś li znajdziesz bł ą d, moż esz zostać ))) Podobał o mi się , ż e się narzucasz.

Jest ciepł y basen, nasze dzieci cał y czas tam pł ywał y. Zjeż dż alnie wliczone w cenę od 15.00, mimo ż e basen tam nie jest ciepł y, był o bardzo fajnie.
Có ż , ogó lnie rzecz biorą c, podobał o nam się !
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał