Recenzje i historie o hotelach Republika Czeska

Historie turystyczne o Republika Czeska dodaj historię
Świetna wycieczka do Europy?
Chcę podzielić się wraż eniami z podró ż y „Praga to moje ulubione miasto”. Chcę podzię kować zespoł owi zawodowych kierowcó w Aleksandrowi i Wł adimirowi, a takż e naszej liderce zespoł u Oldze Gubachowej.
 •  4 roku wstecz
„Praska opowieść” z sezonu 4. Och, Irino... Irino!
Dzień dobry, muszę od razu powiedzieć , ż e nie jesteś my w Pradze po raz pierwszy. Kochamy to miasto, ludzi, atmosferę . Jesteś my jednak wdzię cznymi turystami.
 •  4 roku wstecz
Morawski naszyjnik. PS
Ta recenzja miał a nosić tytuł „Czechy bez Pragi”, ale Praga wcią ż się zdarzał a. Droga do domu. Ale droga jest niezwykł a, najpierw z domu pojedziemy jeszcze dalej – do Pragi.
 •  4 roku wstecz
Morawski naszyjnik, czyli po raz pierwszy się nie udało...
Moje niezdrowe relacje z Czechami nie są dla nikogo tajemnicą na tej stronie, szczegó lnie na forum, za każ dym razem mam duż o miejsc, któ re chciał bym odwiedzić , a Praga to po prostu katastrofa, zawsze chcę pojechać tam.
 •  4 roku wstecz
Morawski naszyjnik. Jaromirzyce nad Rokitnomu
Ostatni dzień podró ż y na Morawy. Jutro zaczynamy drogę do domu, ale w przeciwnym kierunku. A dziś ostatnia perł a. Był y trzy opcje na ten dzień , aw rzeczywistoś ci czwarta się speł nił a.
 •  4 roku wstecz
Morawski naszyjnik. My znajdziemy
Do Vranova moż na dojechać z Brna tylko z przesiadką w Znojmie, wię c po poł udniu nie mieliś my wyboru. Dworzec autobusowy blisko centrum.
 •  4 roku wstecz
Morawski naszyjnik. Wrony nad akcją
Wydawał o się , ż e najciekawsza rzecz już się wydarzył a. Kruki nad akcją na zdję ciu był y urocze, nie wię cej niż Pernstein w zaleceniach, aby sprawdzić , czy jesteś w Brnie.
 •  4 roku wstecz
Morawski naszyjnik. Valtice
Rozdzielenie tych dwó ch zamkó w nie jest zbyt sł uszne, ponieważ nawet kompleks Lednice-Valtice UNESCO. Ł ą czy je 200 km parkó w i lasó w, któ re przez ponad 300 lat zamienił y Liechtenstein w jeden krajobraz.
 •  4 roku wstecz
Morawski naszyjnik. Zamrażać
Dzień , w któ rym speł nił o się moje kolejne marzenie. Bardzo chciał em być na Lednicy od pierwszego zdję cia. Wyjazd z Pragi to dł ugo, jeś li w jeden dzień , to sześ ć godzin to droga w obie strony, to mi się nie podoba.
 •  4 roku wstecz
Morawski naszyjnik. Pernstein
Bo nie chciał em jechać do Pernsteina… To jest wizytó wka tego regionu, ale twierdza, a nawet tak brutalna, bez parku, bez kwiató w. Ale kiedy pojawił się Lis, wybó r padł na Pernsteina.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »