Morawski naszyjnik. Pernstein

29 Lipiec 2020 Czas podróży: z 18 Lipiec 2019 na 18 Lipiec 2019
Reputacja: +5056.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Bo nie chciał em jechać do Pernsteina… To jest wizytó wka tego regionu, ale twierdza, a nawet tak brutalna, bez parku, bez kwiató w. Ale kiedy pojawił się Lis, wybó r padł na Pernsteina.

Pernstein znajduje się w malowniczym zaką tku, wł aś nie w gę stym lesie. Zatrzymaj się przed ś cież ką , przy któ rej znajduje się znak do zamku.

Pierwszą rzeczą , jaką zdał em sobie sprawę , był o to, ż e musimy wró cić na czas, liczyliś my na ostatni autobus.

Wygodne buty z grubymi podeszwami są poż ą dane na spacery do Pernstein.

Wejś cie do zamku jest pł atne.

Zwiedzanie zamku nie był o zaplanowane, ponieważ nie został o wykonane. Ale fajnie był o spacerować po podwó rku i spacerować po lesie. W przeciwień stwie do Foxa, nawet mi się to podobał o.

Naszyjnik morawski, czyli za pierwszym razem nie wyszł o ... >> >

Morawski naszyjnik. Oł omuniec>>>

Morawski naszyjnik. Ł uki. Ogró d zoologiczny w Oł omuń cu>>>

Morawski naszyjnik. Sternberga. Czechy>>>

Morawski naszyjnik. Z wyją tkiem>>>

Morawski naszyjnik. Brno>>>

Morawski naszyjnik. Wyjdź >>>

Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (12) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara