Przerażenie

Pisemny: 28 lipiec 2012
Czas podróży: 17 — 27 lipiec 2012
Ocena hotelu:
3.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 7.0
Czystość: 5.0
Odżywianie: 7.0
Infrastruktura: 3.0
Standardowe pokoje są mał e, duż o awarii, ż eby dostać dobry pokó j, trzeba przeklinać i pł acić , basen jest brudny, kontyngent jest chamski rumuń ski, nawet kradną rę czniki i zabierają leż aki, jeś li ich nie ma, zdejmują c rę czniki. Jedzenie jest dobre, animacja - dobra robota, pró bują . Idź tylko do przeł oż onego, widok na morze jest pię kny, ale hał aś liwy, dziedziniec jest brzydki, ale cichy. Leż aki są pł atne, moż na zabrać parasole i rę czniki i leż eć na piasku.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał