Hotel dla skromnych podróżników?

Pisemny: 13 luty 2018
Czas podróży: 21 październik — 4 listopad 2017
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
6.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 7.0
Usługa: 7.0
Czystość: 7.0
Infrastruktura: 7.0
Pod koniec paź dziernika 2017 r. odpoczywaliś my z przyjacielem w tym hotelu. Zostaliś my umieszczeni nie w samym GOLDEN LOTUS, ale w hotelu PEAC BLUE. Jak rozumieliś my, wł aś ciciel hotelu jest wł aś cicielem trzech hoteli poł oż onych w pobliż u. Ten po prawej jest wygodniejszy i trzeba był o za niego dopł acić.10 USD (po prostu nie rozumieliś my za każ dy dzień lub przez cał y okres pobytu). Osiedliliś my się w hotelu na lewo od gł ó wnego. Pokó j był duż y, ale z powodu dwó ch ogromnych ł ó ż ek był trochę ciasny. Został o mał o miejsca. Był em zadowolony z oddzielnej przestronnej ł azienki z prysznicem. Niedogodnoś ć spowodowana był a brakiem pó ł ki na akcesoria mydlane oraz brakiem systemu do suszenia ubrań . Poza tym wszystko był o cudowne i zgodne z zasadą ceny do jakoś ci. Pokó j posiadał peł en zakres usł ug - mini bar (cena wody taka sama jak w sklepie), darmowe WiFi w pokoju, suszarka do wł osó w, klimatyzacja, wentylator, telefon, telewizor ( o rosyjskim kanale dowiedzieliś my się dopiero 3 dnia) . W recepcji moż na wzią ć termos z gorą cą wrzą tkiem, tam też wydawane są rę czniki plaż owe. Personel jest przyjazny, uś miechnię ty, chociaż nikt nie mó wi po rosyjsku? . Nie jedliś my ś niadania i jedliś my w ró ż nych kawiarniach. Przede wszystkim podobał y mi się restauracje sieci Tian, ​ ​ smaczne i niedrogie. Podobał mi się piwo Saigon. Plaż a znajduje się.5 minut od hotelu. Na 2 tygodnie odpoczynku spokojne morze trwał o tylko 5 dni. Reszta dni jest burzliwa. Dlatego kto jedzie pod koniec paź dziernika, bą dź przygotowany na walkę z falami. Wyjazd pozostawił najkorzystniejsze wraż enia i z przyjemnoś cią tu przyjadę .
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
аватар