Recenzje i historie o hotelach Wietnam

Nha Trang  • 
Nha Trang  • 
o. Phu Quoc  • 
Nha Trang  • 
Nha Trang  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Wietnam dodaj historię
Wietnam Północny niezależnie: Hanoi - Sapa - NinBin - KatBa
400 dolcó w za dwie osoby na 9 dni, 2 plecaki, bez walizek. Od dawna chciał em odwiedzić Pó ł nocny Wietnam, ale jakoś pomyś lał em, ż e to bardzo daleko i bardzo drogo.
 •  4 roku wstecz
Wspaniałe wakacje!
Miną ł miesią c od powrotu, namię tnoś ci ucichł y i moż na napisać recenzję : odpoczywaliś my od 14 marca do 26 marca 2019 r.
 •  5 lat wstecz
Wietnam - "a sho, jestem w tobie tak zakochany?"
Long Beach, obszar Duong Dong, 3* hotel Mai Binh Phuong Bungalow. Leć tam. Zamiast firmy Royal Flight IrAero latał o tam iz powrotem. Wylot powinien nastą pić z Szeremietiewa w dniu 06.
 •  5 lat wstecz
Wakacje w Wietnamie w prowincji Mui Ne Phan Thiet.
Nowy Rok w Wietnamie jest fajny! Dobra pora dnia. Nowy Rok 2019 obchodzono w Wietnamie. Lot trwa dziewię ć i pó ł godziny, cię ż ki, ale znoś ny przez Azur Avia.
 •  5 lat wstecz
Świetne wakacje na plaży?
2 tygodnie temu leciał am z mamą z Wietnamu (miasto Nha Trang)!!! ! Reszta bardzo mi się podobał a, bardzo dzię kuję Nataszy za pomoc w wyborze doskonał ego hotelu i jego doskonał ej lokalizacji!
 •  5 lat wstecz
Drugi raz w Wietnamie.2018.
5 lat po naszym ostatnim pobycie w Nha Trang zdecydowaliś my się jeszcze raz odwiedzić Wietnam. Tym razem dzię ki wczesnej rezerwacji, tj. e. Rozsą dne ceny, wybraliś my hotel DESSOLAY (all inclusive 4+).
 •  6 lat wstecz
Po raz pierwszy w Wietnamie: co Ci się podobało, a czego nie
Mó j mą ż i ja odkryliś my Wietnam dla siebie. Wcześ niej byli w Turcji, Tajlandii i Soczi. Oczekiwania był y: cichy, spokojny kurort z czystym morzem.
 •  6 lat wstecz
Spaceruj po pięknych plażach Nha Trang
W Wietnamie jest wiele miejsc na sesję zdję ciową . Kraj rozwija się bardzo szybko i jesteś my pewni, ż e Wietnam ma przed sobą wspaniał ą turystyczną przyszł oś ć .
 •  6 lat wstecz
Plaża Doc Let w pobliżu Nha Trang
Plaż e w samym Nha Trang są bardzo pię kne, ale nie zawsze nadają się do ką pieli. Dlatego jeś li nie udał o Ci się popł ywać , weź autobus lub taksó wkę , a bardzo blisko Nha Trang znajduje się wspaniał a plaż a Do...
 •  6 lat wstecz
Leć do Nha Trang - jest tu wiele miejsc na piękne zdjęcia!
Zakochaliś my się w Wietnamie nie od pierwszego wejrzenia, ale po spę dzeniu tam kilku miesię cy kraj ten na zawsze pozostał w naszych sercach!
 •  6 lat wstecz
Pokaż więcej »