Recenzje i historie o hotelach Termezi

Brak wiadomości na temat Termezi   Pisać
Historie turystyczne o Termezi dodaj historię
Stary hotel, dobry na jeden nocleg ...
Osiedliliś my się w tym hotelu raczej z desperacji - drugi hotel "Meridian" był cał kowicie wyprzedany. „Asson” to hotel w ś rednim wieku, są dzą c po ukł adzie, meblach i kanalizacji.
 •  8 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Termezi