Przytulny mini hotel z przyjemną restauracją

Pisemny: 1 listopad 2023
Czas podróży: 22 — 29 październik 2023
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; W przypadku podróży służbowych; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 9.0
Usługa: 10.0
Czystość: 8.0
Odżywianie: 9.0
Infrastruktura: 8.0
Znają c od dawna Dvoryka Levę jako najlepszą pizzerię w Truskawcu, teraz odkryli wspaniał y mini hotel i przytulną restaurację . Lokalizacja jest w centrum, blisko dworca kolejowego, bez koniecznoś ci skakania w gó rę i w dó ł . Mał y, przytulny obszar, w któ rym mił o jest zrobić fajne zdję cia, szczegó lnie wiosną lub latem, kiedy kwitnie glicynia.
Zatem w sumie tylko 6 pokoi na drugim i trzecim pię trze, bez windy. Przestronny, luksusowy pokó j typu studio do komfortowego noclegu dla trzech osó b w cenie 1500 UAH. dziennie ze ś niadaniem, jest bardzo wygodnie, gdy ma się oddzielną sypialnię i duż y salon, 3 balkony i przestronną ł azienkę . Jedynie w salonie meble czekają na odnowienie, ale wszystko jest wygodne i przemyś lane, od kilku pó ł ek po siatki w oknach i kilkanaś cie gniazdek w cał ym pokoju. Nowoczesna ł azienka w delikatnych kolorach ze wszystkimi udogodnieniami, w tym bidetem, dobrym ciś nieniem wody. Peł ne sprzą tanie co drugi dzień wraz ze zmianą rę cznikó w zapewnia mił a i pracowita Pani.
W pokoju bez kaucji dla goś ci znajdują się : parasole, szlafroki i kapcie, naczynia i sztuć ce z korkocią giem, czajnik. Spoś ró d 6 pozycji ś niadaniowych najbardziej sycą cy bę dzie omlet, w cenie wybrane napoje: herbata, kawa, sok, mleko.

W hotelu znajduje się bardzo przytulna restauracja, w któ rej moż na zjeś ć osobno lunch i kolację , lub ś wię tować w towarzystwie w odległ ym ką cie. Kuchnia dział a szybko, jakoś ciowo i smacznie, chociaż menu jest mał e i wszystko jest dostę pne. Obsł uga mił a: dyskretna, jasna i otwarta. Nakrycie stoł u i uroczyste podanie potraw po raz kolejny potwierdza, ż e ​ ​ goś cie traktowani są z szacunkiem i domową atmosferą.
Był oby mił o dla wygody goś ci zastą pić kosmetyczki w ł azience nowoczesnymi dozownikami i zał oż yć tam moskitierę na oknie.
Trzeba też albo usuną ć informację , albo poprawić relacje z instytucjami partnerskimi, któ re udzielają zniż ek dla mieszkań có w hoteli – nie jest zbyt przyjemnym doś wiadczeniem udawać gł upca, bezskutecznie udowadniają c, ż e się coś należ y w kinie.
Ogó lnie jesteś my bardzo zadowoleni z faktu, ż e wybraliś my goś cinny Leva Courtyard.
Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał

Uwagi (2) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
аватар