Hotel w centrum, na dobry odpoczynek!

Pisemny: 15 może 2022
Czas podróży: 3 — 13 może 2022
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 10.0
Czystość: 8.0
Odżywianie: 8.0
Infrastruktura: 10.0
Ł adny, wygodny, czysty hotel.
Pyszne posił ki obiadokolacja + 5 minut
do morza / do centrum.
A to wszystko nie jest drogie!
Czego jeszcze potrzebuje podró ż nik z ograniczonym budż etem, aby być szczę ś liwym?
Wcześ niej odpoczywaliś my w ró ż nych 3-gwiazdkowych hotelach na wybrzeż u Antalyi i Morza Egejskiego.
Wassermann, jeden z najlepszych w swojej kategorii.
Ż yje do swoich 3 gwiazdek.
Administrator Ayaz jest zawsze mile widziany i uprzejmie pomaga w rozwią zywaniu wszelkich problemó w.
Mó wi po rosyjsku, co jest waż ne dla wielu podró ż nikó w.
Atmosfera w hotelu jest spokojna.
Odpoczywamy w maju i cieszymy się ciszą!
Wię c polecam na wakacje na plaż y i zwiedzanie!
Przetłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Zobacz oryginał