Dobry hotel?

Pisemny: 22 listopad 2020
Czas podróży: 11 — 19 listopad 2020
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; W przypadku podróży służbowych; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
9.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 8.0
Infrastruktura: 10.0
Ł adny hotel, ś wież e pokoje, wszystko dział a, ś wież a biał a poś ciel i rę czniki. Wszę dzie czysto, obsł uga dobra, animacja dobra, mimo ograniczeń ze wzglę du na pandemię , jedzenie mi smakował o, ale bardzo mał o ryb i zupeł ny brak owocó w morza. Minus jedna gwiazdka ze wzglę du na stę chł y zapach w ł aź ni tureckiej i mokrej saunie.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał