Wspaniały teren zielony

Pisemny: 5 październik 2021
Czas podróży: 28 wrzesień — 7 październik 2021
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 7.0
Usługa: 7.0
Czystość: 7.0
Odżywianie: 8.0
Infrastruktura: 10.0
Doskonał y hotel.
Terytorium jest pochowane w sosnach, poruszanie się po hotelu jest wygodne, wszystko jest w cieniu drzew. Duż o fajnych kafejek, klimatycznych, na klifie z widokiem na morze. . . no bardzo fajnie.
Do jedzenia - wię cej niż wystarczają co, duż o owocó w, seró w, mię sa, ryb, przystawek, warzyw itp. Nigdy nie chodziliś my na lunch, jedliś my blisko plaż y w kawiarni, na kolację ró ż norodnoś ć jest imponują ca. Bez rakó w, krewetek i ł ososia oczywiś cie. . .
Alkohol - lokalny, to wszystko mó wi, ale koktajle był y pyszne, dobre wino. Pokó j jest zwyczajny mał y, 28 m, wszystkie pokoje standardowe wychodzą na tylną stronę z widokiem na morze, moż na zapł acić.10 USD za dzień...

To dla mnie bardzo waż ne, ż eby muzyka nie krzyczał a przez cał y dzień , a dzię ki Bogu to był o tł o, spokó j. . .
Rozrywka - dzień pó ź niej koleś grał na gitarze podczas kolacji bardzo fajnie, wieczorem wystę py są inne, no to tyle. . . widać...
Sprzą tanie jest kiepskie, po sprzą taniu musiał em udać się do recepcji, aby poprosić o dokł adniejsze sprzą tanie.
Slajdy - po prostu klasa! ! ! Na miejscu jest pł atny spł yw, kosztuje 3$ od osoby.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał