Bardzo dobra lokalizacja i jedzenie

Pisemny: 25 może 2023
Czas podróży: 6 — 20 może 2023
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Hotel znajduje się.2 minuty od plaż y. Na plaż y znajduje się bar z napojami. Hotelowa plaż a nie jest najlepsza, ale wł asna, z bezpł atnymi leż akami i pomostem.
Jeś li pó jdziesz na lewo od plaż y, pod gó rą jest cudowna dzika plaż a z ł adnym ł agodnym zboczem i mał ymi kamyczkami. Bardzo przystojny! Jedzenie w hotelu 3* lepsze niż oczekiwano. Pokó j był.508 z ł adnym widokiem na morze. Same pokoje są nieco zniszczone, ale trzeba zrozumieć , ż e hotel jest 3 *. Wszystko dział a poprawnie. Nastya z Ukrainy, bardzo mił a dziewczyna, pracuje w recepcji. Ogó lnie cał y personel hotelu jest bardzo przyjazny. Wł aś ciciele ró wnież mieszkają w hotelu, wię c zawsze są gotowi rozwią zać problemy, jeś li goś cie je mają , nawiasem mó wią c, to ró wnież nie pozwala personelowi się zrelaksować ). Jest animacja, zjeż dż alnia wodna dla 3 osó b jednocześ nie. Nie ma rę cznikó w plaż owych i szamponó w, weź wł asne. I tak to zrozumieliś my, bo to wcią ż.3*, ale zdarzali się goś cie, któ rzy byli tym niemile zaskoczeni. W pobliż u hotelu znajduje się sklep, w któ rym moż na kupić wszystko, rę cznik plaż owy za 2 dolary. Gorą co polecam Hamam, chł opaki to profesjonaliś ci.
Dojś cie do przystanku autobusowego zajmuje 7-10 minut, bilet do Alanyi to 1 $ za osobę . 2 tygodnie odpoczynku zleciał y bardzo szybko i przyniosł y +3 dodatkowe kilogramy.
Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał