Hotel za 10 punktów i za swoje 5 gwiazdek!

Pisemny: 24 styczeń 2023
Czas podróży: 19 — 28 czerwiec 2021
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; W przypadku podróży służbowych; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Chcieli dostać się do tego hotelu od 2019 roku, ale wszystko się nie udał o. Wybraliś my go na podstawie opinii z ró ż nych stron. Przyjechaliś my tam w czerwcu 2021 na 9 nocy i cieszymy się , ż e to wybraliś my. Pasuje do wszystkich recenzji.
Personel hotelu był bardzo czysty. Personel jest przyjazny. Kelnerzy ogó lnie są wspaniali - wspaniale wykonali swoją pracę i bardzo się starali, aby nadą ż yć , nawet gdy hotel był peł en ludzi w drugiej poł owie wakacji (otwarli loty z Federacją Rosyjską ). Potem zrobił o się gł oś no, duż o ludzi, w restauracjach tworzył y się kolejki z talerzami itp. To był chyba jeden z najbardziej ż enują cych momentó w.
Hotel jest pię kny, w holu czę sto grał pianista, mił a atmosfera. Pokoje był y ró wnież dobre, nie ma na nie ż adnych skarg. Animacja był a na najwyż szym poziomie, zawsze był o fajnie i był o coś do zrobienia. Personel animacyjny i hotelowy - szacunek. Programy wieczorne ró wnież zawsze był y ciekawe i urozmaicone. Jedzenie jest w porzą dku. Jedzenie był o pyszne, obfite i ró ż norodne.

Plaż a jest piaszczysta z drobnymi kamyczkami. Dla dzieci też nie był to problem. Teren hotelu jest pię kny, zadbany. Jest 5 basenó w na każ dy gust, są też zjeż dż alnie (dorosł ym też się spodobają )).
Niedaleko hotelu znajduje się przystanek, z któ rego moż na dojechać do Alanyi, Kemer i Antalyi. Są miejsca do spaceró w.
Pojechaliś my do Alanyi i Krainy Legend (gorą co polecam). To był y wspaniał e wakacje. Zdecydowanie polecam ten hotel rodzinom z dzieć mi, parom, mł odzież y i osobom starszym. To jeden z tych hoteli, do któ rych chce się wracać .
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał