Recenzje i historie o hotelach Seszele

Historie turystyczne o Seszele dodaj historię
Egzotyczne Seszele. Część 2
Wyspa La Digue Zacznij tutaj Jest to najmniejsza z trzech gł ó wnych wysp. Ale jego rozmiar wystarcza na zaję cia na ś wież ym powietrzu i wiele plaż .
 •  6 lat wstecz
Egzotyczne Seszele. Część 1
Seszele 2017 Na ten wyjazd czekaliś my od dawna. Przez pię ć lat przyglą dał em się akcjom tego kierunku. Ś nił o mi się nawet, ż e Vizeir uruchomił lot na Seszele.
 •  6 lat wstecz
Trzy miesiące na Seszelach... Moja rada
Od trzech miesię cy mieszkam na Seszelach. Pracuję w duż ym hotelu na wyspie Mahe. Zajmuję się obsł ugą turystó w rosyjskoję zycznych.
 •  9 lat wstecz
Nudy
Dzień dobry. Rzadko piszę recenzje i nienawidzę siebie za to. Bardzo się denerwuję , gdy nie mogę znaleź ć opinii o krajach, któ re mnie interesują , wię c postanowił em napisać o mojej ostatniej podró ż y na Seszele.
 •  10 lat wstecz
Spotkanie w raju
Siedział em na werandzie mojego pokoju w hotelu Meridian-Fisherman, cieszą c się aromatem kubań skiego cygara w poł ą czeniu z dobrym koniakiem.
 •  11 lat wstecz
Raj na ziemi
Moja ż ona i ja polecieliś my 11.03. 12-26.03. 12 Z Kijowa polecieliś my do Abu Zabi liniami Ukraine International Airlines z Abu Dhabi na Ethiad do Mahe iz Mahe na Air Seychelles na Praslin.
 •  12 lat wstecz
Seszele
Seszele - to chyba najlepsze miejsce na relaks. Jest coś do poró wnania. Malediwy są pię kne, ale nudne. Tajlandia też jest ś wietna, ale plaż e nie mają sobie ró wnych.
 •  12 lat wstecz
Pokaż więcej »