Świątynia Leżącego Buddy Wat Pho

Wat Pho, Wat Pho, Świątynia Leżącego Buddy
Tajlandia, Bangkok
Ocena 7.3
10 Na podstawie 3 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 13.7465, 100.493

Świątynia Leżącego Buddy Wat Pho

Wat Pho, Wat Pho, Świątynia Leżącego Buddy
Tajlandia, Bangkok
Świątynia buddyjska w centrum Bangkoku w Tajlandii. Znajduje się na wyspie Rattanakosin, obok Wielkiego Pałacu. Znany z początków sztuki masażu tajskiego. Pełna nazwa świątyni to Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Rajwaramahaviharn czyli Świątynia Buddy Oczekującej Nirwany.

Wat Pho to najstarsza świątynia w Bangkoku, zbudowana w XII wieku. Cztery stupy w kolorach zielonym, białym, żółtym i niebieskim symbolizują pierwsze cztery panowanie dynastii Chakri. Obok stup znajduje się pawilon tradycyjnej medycyny.

Najsłynniejsza świątynia przyniosła wizerunek Buddy w oczekiwaniu na osiągnięcie nirwany. Jego długość sięga 46 m, a wysokość 15 m. Stopy posągu pokrywa 108 ozdób z masy perłowej, które oddają indywidualne cechy samego Buddy. Ściany samej świątyni pokryte są malowidłami, które opowiadają o życiu siedmiu wybitnych uczniów Buddy.

Na terenie klasztoru znajdują się kamienne posągi przedstawiające brodate istoty w kapeluszach, sprowadzone tu z Chin w XIX wieku. Działają jako strażnicy świątyni. W pobliżu Wat Pho znajduje się biblioteka ozdobiona chińskimi mozaikami, w której znajdują się starożytne rękopisy.

OPINIE
Wszystkie recenzje (3)
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8
Jeden z najstarszych kompleksó w ś wią tynnych. Oglą danie był o czę ś cią naszej wycieczki po Bangkoku. Wejś cie - do biletu tylko 100 bahtó w plus butelka zimnej wody. Bramy strzegą posą gi straż nikó w o dziwnych twarzach. Jeś li posą g jest boso, to jest to bestia, jeś li jest to mę ż czyzna w butach. Na terytorium zbudowano wiele stup o ró ż nych rozmiarach i kolorach, w któ rych przechowywane są urny z prochami dynastii Chakri, rodziny kró lewskiej Ramy 1 i nie tylko.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 15 lat wstecz
Ocena 8
Ś wią tynia Wat Pho, u zwykł ych ludzi ś wią tynia „Leż ą cego Buddy” – najwię ksza i najstarsza w Bangkoku. Dlatego warto ją odwiedzić , ś wią tynia godna uwagi. Wystarczy pomyś leć – ponad 1000 wizerunkó w Buddy na terenie ś wią tyni, ogromny 46-metrowy posą g leż ą cego Buddy, duż y obszar z wieloma budynkami, posą gami, a nawet stawem i mał ym wodospadem w ś rodku. Nie moż esz skorzystać z usł ug przewodnikó w - moż esz z ł atwoś cią samodzielnie chodzić po cał ym terytorium.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 12 lat wstecz
Ocena 6
Tradycyjny, moim zdaniem, kompleks ś wią tynny. Jedyne, co jest godne uwagi, to po prostu gigantyczny leż ą cy Budda i staroż ytna szkoł a masaż u tajskiego. Wś ró d innych interesują cych drobiazgó w są posą gi, któ rych musisz dotkną ć / pocierać , a bę dziesz szczę ś liwy. I jest tu pomnik Marco Polo, jako hoł d dla niego i jego pracy. Nawet w samej ś wią tyni moż na kupić filiż ankę za monety.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Wielki Pałac
Ocena 7.0 - 2 opinie
Tajlandia, Bangkok
Architektura, Fabula, religia
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 0.4 km.
Na mapie
Świątynia Wat Arun
Brak recenzji
Tajlandia, Bangkok
Architektura, Fabula, religia
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0.5 km.
Na mapie
Świątynia Wat Phra Kaew
Brak recenzji
Tajlandia, Bangkok
Architektura, Fabula, religia
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 0.5 km.
Na mapie
Wyspa Rattanakosin
Brak recenzji
Tajlandia, Bangkok
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 0.8 km.
Na mapie
Świątynia Wat Suthat
Brak recenzji
Tajlandia, Bangkok
Architektura, Fabula, religia
dystans: 1 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań