Recenzje i historie o hotelach Mauritius

Historie turystyczne o Mauritius dodaj historię
Dzień 3. Szlak Piton Mauritius i ogólne wrażenia
Rozpocznij tutaj >>> Zaraz od samego począ tku znajdziesz się na ś cież ce otoczonej po bokach i na gó rze drzewami (no, lub bardzo wysokim i dł ugim krzewem, takim jak bambus).
 •  2 roku wstecz
Dzień 2. Trasa Południowa
Rozpocznij tutaj >>> Pierwszy punkt to wulkan. Okazał o się , ż e bardziej sł uszne był oby nazwanie tego obiektu „kraterem wulkanicznym”. To bardzo dziwne, ale w staroż ytnoś ci gó ra praktycznie zniknę ł a i jest niewidoczna, ale krater jest jak n...
 •  2 roku wstecz
Spacer wzdłuż wybrzeża morskiego
Pierwszym krokiem jest podró ż ł odzią motorową od statku do brzegu w Mahebourgu. Taksó wkarz z agenta był zainteresowany moimi planami podró ż y i zaoferował swoją pomoc.
 •  2 roku wstecz
Rajskie wakacje na Ziemi
Od dł uż szego czasu przygotowywaliś my się do naszej wspaniał ej podró ż y i wreszcie się udał o! Od razu zaznaczam, ż e trzeba odpowiednio przygotować się finansowo, hotele są drogie, ale otrzymasz też wysoki poziom obsł ug...
 •  4 roku wstecz
Mauritius po Malediwach - indyjski luksus.
Pod koniec wrześ nia 2018 roku miał em szczę ś cie zobaczyć tę odległ ą wyspę , poł oż oną w odległ oś ci tysią ca kilometró w na wschó d od Madagaskaru.
 •  5 lat wstecz
Pamiętajmy, jak było (2007)
W 2007 roku odbył a się niezapomniana podró ż na Mauritius - wyspę uważ aną za standard luksusowych wakacji, jej hotele zajmują pierwsze pozycje w ś wiatowych rankingach, uważ ane za wzó r elegancji i dobrego smaku.
 •  4 roku wstecz
Mauritius - Perła Oceanu Indyjskiego
Mauritius – Perł a Oceanu Indyjskiego! Jasna, szmaragdowa wyspa z plaż ami z biał ym piaskiem, chroniona przez rafy koralowe przed rekinami i niszczycielskimi falami oceanu.
 •  6 lat wstecz
Raj na ziemi
Witam ! Naprawdę chcę się podzielić wraż eniami, chcę , ż eby wszyscy tam pojechali i zobaczyli ten raj na ziemi na wł asne oczy : ) Mauritius to wyspa na Oceanie Indyjskim, któ rej nie moż na poró wnać z innymi rajami na planecie, jednym s...
 •  7 lat wstecz
Mauritius to coś do zobaczenia!
Co zobaczyć na Mauritiusie: 1. Ogró d botoniczny, w któ rym znajduje się duż a kolekcja roś lin, lotosó w, baobabó w i wiele innych, ró wnież sł ynne lilie wodne, któ re wytrzymają dziecko do pią tego roku ż ycia : ) 2.
 •  7 lat wstecz
Mauritius – jak cieszyć się tym bajecznym miejscem, podróżując z dzieckiem
Wiza dla Ukraiń có w: Po przyjeź dzie Bagaż : Jeś li dziecko podró ż uje z wó zkiem, to bę dzie na pasie „bagaż niestandardowy” Poruszanie się po wyspie: Tań szy i wygodniejszy wynajem auta, cał kiem rozsą dne ceny Nasze dzieck...
 •  9 lat wstecz
Pokaż więcej »