Recenzje i historie o hotelach Malta

Historie turystyczne o Malta dodaj historię
Maltańscy wędrowcy. Na ziemi, pod ziemią i trochę nad wodą
Wyglą da na to, i to nie był o bardzo dawno. . . Ale we wspó ł czesnych realiach - już w poprzednim ż yciu : ) Malta przydarzył a się nam w lutym 2020 roku.
 •  3 roku wstecz
Maltańscy wędrowcy. Przez żółte ulice Valletta
Dlaczego i dlaczego Vorobeichikovowie wylą dowali na Malcie i jak tam ż yli, moż na znaleź ć w raporcie przeglą dowym „Maltań ski weekend.
 •  4 roku wstecz
Maltańscy wędrowcy. Bajeczny luksus za skromnymi ścianami
Po pierwsze po przybyciu na Maltę zdecydowano się odwiedzić , być moż e , najważ niejszy , najbardziej uderzają cy i niezapomniany widok Malty w ogó le - Katedra ś w.
 •  4 roku wstecz
Ach, karnawał-karnawał, czyli po maltańsku Maslenitsa
Kupują c bilety na Maltę , nie wyobraż aliś my sobie nawet karnawał u na Malcie. Ogó lnie niewiele wiedzieliś my o Malcie)). Wię cej o tym, jak ta historia się potoczył a, oraz o organizacyjnych i codziennych sprawach maltań skiego wyjś cia...
 •  4 roku wstecz
Weekend maltański. O życiu i transporcie (bez historii i zabytków)
Co Ci dać , Mó j drogi czł owieku? (S. Alikhanov, A. Zhigarev, muzyka R. Mayorov) To gdzie i gdzie, ale zdecydowanie nie wybierał em się na Maltę .
 •  4 roku wstecz
Malta od niespiesznej babci
Od dawna przyglą dam się Malcie - historyczni rycerze, maltań ski nakaz, twierdza nie przekazana Osmanom, krę cę kilka scen obejrzanych przeze mnie filmó w ("Troja", "Gladiator", " Game of Thrones”)… Postanowił em wzią ć tydzień wakacji zimą i p...
 •  4 roku wstecz
Tajemnicza wyspa
Có ż , dorastam na Malcie. Nie powiem, ż e był o to marzenie ż ycia, ale dotarcie do tego tajemniczego kraju był o dla mnie pragnieniem ostatnich kilku lat.
 •  7 lat wstecz
Moje maltańskie wakacje
Wreszcie speł nił o się moje marzenie! Jestem na Malcie! Wycieczka był a wiosenna, zwiedzanie, dokł adnie w katolicką Wielkanoc, 5 dni. Lot Air Malta zadowolony.
 •  11 lat wstecz
Malta – Dziedzictwo Rycerzy Szpitalników
Miał em szczę ś cie polecieć na Maltę na 4 dni w listopadzie. Maleń ka wyspa, prawie pozbawiona roś linnoś ci, ale jakż e przycią ga swoją oryginalnoś cią i niedostę pnoś cią !
 •  12 lat wstecz
Malta. St. Julians. Szkoła językowa UE
Malta. St. Julians. Szkoł a ję zykowa UE.
 •  11 lat wstecz
Pokaż więcej »