Recenzje i historie o hotelach Kenia

Historie turystyczne o Kenia dodaj historię
Park Narodowy Nairobi. Kenia. Podróż do Afryki 2018
Podró ż ują c po Afryce widział em kilka parkó w narodowych, któ re okazał y się niezbyt jasne i ciekawe jak je widział em w telewizji oraz w opisach w serwisach turystycznych.
 •  6 lat wstecz
Pierwszy dzień w Nairobi w Kenii. Podróż do Afryki 2018
Zarezerwował em hotel w Nairobi we wrześ niu ubiegł ego roku z domowego komputera, chociaż mogę zró b to w ruchu, aby wymienić go po przyjeź dzie.
 •  6 lat wstecz
Zoo w Nairobi, Kenia. Podróż do Afryki 2018
Pomimo tego, ż e Nairobi, stolica Kenii, cał kowicie mnie rozczarował o, zdecydował em się odwiedzić lokalne zoo. Na mapie wiedział em, gdzie znajduje się zoo, ale poza taksó wką nie był o informacji, jak się do niego dostać .
 •  6 lat wstecz
Co mogę powiedzieć, mój stary przyjacielu
„Cud”: „Podró ż przez Afrykę Wschodnią + wakacje na Zanzibarze” 6.9. 14 - 21.9. czternaś cie. „CO MÓ WIĆ , MÓ J STARY PRZYJACIELE, jesteś my winni tylko jednej rzeczy, ż e.
 •  9 lat wstecz
Samburu
Punkt orientacyjny - to takż e punkt orientacyjny w Afryce! Nic dziwnego, ż e siedziba ONZ programu ś rodowiskowego (UNEP) znajduje się w Nairobi w Kenii.
 •  9 lat wstecz
Obok krokodyla
Musisz być prawdziwym poszukiwaczem przygó d, aby udać się na odległ ą dziką sawannę Afryki, ale musisz też być osobą ekstremalną , aby ż yć prawie na ś wież ym powietrzu, w otoczeniu dzikich zwierzą t - to zapewni ...
 •  16 lat wstecz
Mama Kenia
Chciał em napisać o tej wycieczce, To wszystko był o dla mnie szalone Leć do odległ ych krain - to są nerwy braci, Obudź się rano, oszoł omiony, wokó ł są tylko czarni.
 •  16 lat wstecz
Pokaż więcej »