świetny hotel na relaks

Pisemny: 2 listopad 2023
Czas podróży: 17 — 19 październik 2023
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Nasza ekscytują ca podró ż po wyspie Rodos dobiegł a koń ca. Duż o emocji i wraż eń , ż ywe zdję cia, wspomnienia pię knych widokó w i niesamowicie pyszna kuchnia grecka.
To był niesamowity tydzień , po któ rym mogę ś miał o powiedzieć , ż e jeszcze bardziej kocham Grecję.
Podczas naszej podró ż y zatrzymaliś my się na kilka nocy w hotelu Grecotel Lux Me Dama Dama, o któ rym mieliś my bardzo pozytywne wraż enia.
Chcę się nimi trochę podzielić.

Bardzo przyjazny i pomocny personel. Przez cał y nasz pobyt byliś my traktowani z troską i uwagą . Naprawdę czuliś my się jak cenieni goś cie. Wszystko od począ tku był o na najwyż szym poziomie, począ wszy od zapewnionego transferu na lotnisko, powitalnego koktajlu w dniu przyjazdu, bardzo szybkiego zameldowania, a nastę pnie opieki przez cał e wakacje

Hotel ma bardzo dobrą lokalizację , na pierwszej linii brzegowej, zaledwie 15 km od miasta Rodos, z wł asną plaż ą piaszczysto-ż wirową.
Teren z pię knymi, przytulnymi terenami, duż ym basenem.

Pyszne i ró ż norodne jedzenie. Do wyboru mię sa, ryby, bardzo smaczna pizza, zupy, duż y wybó r deseró w, owoce.
W hotelu znajduje się kilka restauracji ala carte. Podczas naszego pobytu odwiedziliś my azjatycką alacarte. Pię kne widoki, ciepł a atmosfera, wysoka jakoś ć obsł ugi i doskonał y wybó r dań . Wszystko został o przygotowane bardzo smacznie i doskonale się prezentował o.
Moż na też coś przeką sić na plaż y, przygotowują naleś niki, buł ki, burgery i lody. Na miejscu znajduje się bar z ogromnym wyborem koktajli, piwa, szampana...Tutaj moż na usią ś ć i delektować się jedzeniem i napojami, podziwiają c pię kne widoki na morze.

W cią gu dnia ró ż norodne atrakcje, wieczorami wystę py DJ-a lub muzyka na ż ywo.
Przed hotelem znajdują się sklepy, a do miasta Faliraki moż na dojś ć pieszo.

Bardzo wygodne pokoje, nowe, wysokiej jakoś ci umeblowanie, szlafroki, kapcie, dobre kosmetyki.
Hotel jest wysokiej jakoś ci i bardzo przyjemny. Polecam każ demu! Nadaje się szczegó lnie do wypoczynku i wakacji rodzinnych.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał