Recenzje i historie o hotelach Finlandia

Historie turystyczne o Finlandia dodaj historię
Bałtycka jesień. Część 3. Finlandia
Bał tycka Jesień . Czę ś ć.1. Ł otwa>>> Bał tycka Jesień . Czę ś ć.2. Estonia>>> Po prostu nie da się zostać w Tallinie przez kilka dni – i nie jechać do Helsinek sam.
 •  4 roku wstecz
Mi-mi-miś Lappeenranta od niespiesznej babci
Uwielbiam odwiedzać Finó w w poszukiwaniu ciszy, spokoju, relaksu i oczywiś cie czerwonych ryb i kawioru. Nie mogę czę sto odwiedzać (dystans, ż e tak powiem), ale raz w roku staram się odwiedzić .
 •  5 lat wstecz
Ze Świętym Mikołajem w Rovaniemi)))
Dzień dobry wszystkim! I szczę ś liwego Nowego Roku! T. Ponieważ niewiele jest historii o wycieczkach do Laponii, aby zobaczyć Ś wię tego Mikoł aja, postanowił em uzupeł nić ten bagaż ) Wszyscy wierzymy w bajki, nawet jeś li w og...
 •  6 lat wstecz
Finlandia!!! Och, ile mglistych wrażeń!!!
Kiedy wylą dujesz w Helsinkach, pierwszą rzeczą , któ ra Cię zaskoczy, jest krajobraz za oknem iluminatora. Jest hipnotyzują cy. Ogromne gł azy i ż ó ł ta trawa.
 •  6 lat wstecz
Imatra (Finlandia) na kilka godzin
Finlandia w kwietniu przez chwilę (tak się wł aś nie stał o). Zamiast dobrych 3-5 fiń skich dni dostał em tylko jeden (z wyjazdem z Petersburga).
 •  6 lat wstecz
Cała rodzina zimą Vuokatti!
Każ dy z nas musi choć raz zobaczyć Youlupukki. Najlepiej wyzdrowieć po nim zimą , w tym czasie zawsze jest przy nim i daje prezenty. Koniecznie trzeba wybrać się do Vuokatti, tutaj moż na nie tylko zobaczyć fiń skiego Mikoł aja, ale takż ...
 •  6 lat wstecz
Historie miasta Helsinki
Każ dy ma miasto, do któ rego chce wracać , o każ dej porze roku i przy każ dej pogodzie. Miasta, podobnie jak ludzie, zmieniają się czasem bardziej, czasem mniej, ale coś w nich pozostaje niezmienione.
 •  6 lat wstecz
Jednodniowa wycieczka do Finlandii w Lappeenranta
Nawet historia. Tak, uwaga) Dzień dobry, forumowicze. Tak się zł oż ył o, ż e był em w Petersburgu w pracy, ale nie tak dł ugo jak w zeszł ym roku (http://www.
 •  7 lat wstecz
Święta w Finlandii
*Uś miechną ł się . Coś mnie ostatnio cią gnie do kró tkich form odpoczynku. Bez wzglę du na to, jak się do tego przyzwyczaisz)) Tak.
 •  8 lat wstecz
Weekend do Skandynawów promem + autobusem
Tak się zł oż ył o, ż e był em w Petersburgu w pracy. Samo miasto jest wspaniał e, moż na tam czę sto przyjeż dż ać , ale wcią ż pozostaje na wpó ł przeczytaną ksią ż ką - nie moż na się obe...
 •  8 lat wstecz
Pokaż więcej »