Przereklamowany hotel, na który nie warto zwracać uwagi dla rodziny z dziećmi!

Pisemny: 11 luty 2024
Czas podróży: 8 — 18 luty 2024
Ocena hotelu:
6.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 4.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 7.0
Infrastruktura: 3.0
Przyglą dam się temu hotelowi od dł uż szego czasu, ponieważ czę sto wystawiają go agenci wycieczek. Pojechał em na wakacje z 6-letnim dzieckiem.
Obsł uga - personel się stara, wszyscy są przyjaź ni.
Jedzenie jak na hotel 4* dobre (sok yuppie, lody w proszku i woda, to minus)
Animacja dla dzieci - horror. Animacja dla dorosł ych, obsesyjna, nudna! Animatorzy sprawiają , ż e ludzie piszą dobre recenzje i robią im zdję cia.
Morze - wzdł uż brzegu kamienne pł yty (martwe koralowce), nie ma miejsca dla dzieci. Tworzywa sztuczne Pantone.
Rafa jest przepię kna.

Leż aki są stare, moż e wkró tce zostaną wymienione, bo pierwsza linia jest cał a w naprawie. Kierownictwo hotelu na dole zabronił o nam uż ywać flagi Ukrainy!! ! Bo ANI NIE CHCĄ KONFLIKTÓ W! Rosjan jest mnó stwo, zachowują się zgodnie z godnoś cią bydł a), w nocy są zaję ci, w dzień stoją w kolejce po drinka i wszystkim się zajmują.
Dla tych, któ rzy nie potrzebują ryb i rozrywki dla dzieci, lepiej zmienić inne hotele. Chwał a Ukrainie!
Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał