Ogólnie ok

Pisemny: 20 styczeń 2022
Czas podróży: 12 — 20 styczeń 2022
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje
Ocena hotelu:
5.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 6.0
Usługa: 5.0
Czystość: 6.0
Odżywianie: 4.0
Infrastruktura: 3.0
Odpoczywał em z mę ż em w styczniu 2022 roku. Hotel został sprzedany jako 4* i all inclusive. Przyjechaliś my do prawie pustego hotelu, wydawał o się , ż e był o 7 osó b, odpowiednio nie wię cej, nie był o wyboru jedzenia, w restauracji na ż yczenie coś został o wyję te z menu, chociaż wszystko nam odpowiadał o, ale my nie przejadać ))))). Pod koniec wakacji ludzie się zatrzymali, ale hotel nie stał się bardziej zabawny. Przez cał y pobyt był a animacja w postaci wirują cej spó dnicy i 1 raz tań ca brzucha. Najwię kszym rozczarowaniem jest oczywiś cie tzw. podgrzewany basen, o 2 stopnie wyż szy od podgrzewanego, ale naprawdę baaardzo zimny, nie widzę sensu podgrzewać go w ten sposó b, bo. nie jest naprawdę zimno, aby do niego wejś ć . Z dzieć mi, a nie stopą tutaj, cieszyli się , ż e bez dzieci, na plaż y, wejś cie z pantone na gł ę bię , w wodzie, dzieci nie odwiedzą takiego hotelu.
Brudny autobus dowozi na plaż ę , bo. kilka osó b wyszł o bez problemó w. Dobra, smaczna kawa w barze, ale buł ki nie moż na wyją ć z jadalni, a jest już kawa mielona (((. Chcieliś my wypić drinka w barze z owocami, poprosili nas o 5 USD za zabranie to z jadalni ((((, strasznie nieprzyjemne, bo bilet duż o kosztował (przylecieli z Republiki Biał oruś z wygó rowanymi cenami, 1330 $ za dwie), i sam fakt. Terytorium przyjemne, pię kne pokó j był dobrze posprzą tany, kosztem napiwku, lub tylko kilka razy zrobili kompozycje z rę cznikó w i kwiató w, generalnie mimo wszystkich minusó w reszta mi się podobał a, jedzenie pyszne, nie bę dzie bą dź cie gł odni, ale musicie zrozumieć , dla kogo jest ten hotel: dla osó b starszych, któ re kochają ciszę i samotnoś ć iz zasady nie planują pł ywać .
Przetłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Zobacz oryginał