Dobry hotel z kilkoma wadami?

Pisemny: 24 luty 2022
Czas podróży: 3 — 13 grudzień 2021
Komu autor poleca hotel?: Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
7.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 8.0
Czystość: 8.0
Odżywianie: 8.0
Infrastruktura: 6.0
Odpoczywaliś my z mę ż em w grudniu 2021 roku. Hotel otrzymał poradę biura podró ż y. Nigdy nie byliś my w Makadi, wię c postanowiliś my zajrzeć . Wcześ niej zawsze odpoczywali w Sharm lub Marsa Alam. Hotel był w peł ni zał adowany. Personel jest bardzo przyjazny, sprzą tanie pokoju jest dobre. Jedzenie jest urozmaicone, dobrze gotują , meble w restauracji są stare, ale to dla nas nie ma znaczenia. Morze nie jest blisko, ale autobus na plaż ę kursuje czę sto. Plaż a jest duż a, jest wystarczają co duż o leż akó w dla wszystkich. Na plaż y aktywna animacja. Podwodny ś wiat nie jest tak ró ż norodny jak w Marsa Alam czy Sharm, ale pł ywanie jest wygodne.

Istnieją ró wnież drobne wady:
- nudna wieczorna animacja. Wielu turystó w poszł o na animację w Stella Beach.

- codziennie sprzą taczka stawia 2 butelki wody po 0.5 w pokoju dwuosobowym. Oczywiś cie taka iloś ć wody nie wystarczył a. Wielu pró bował o wlać wodę do tych butelek w restauracji, ale zostali upomniani i wody nie podano. Ogó lnie oszczę dzają na drobiazgach, wcześ niej tego nie widzieliś my.
Co do reszty wszystko mi się podobał o, doś ć pł ywaliś my i opalaliś my się .
Przetłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Zobacz oryginał